กลับ
บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด (Tiger Beer)

Draught Beer Service Operator (ช่างติดตั้งอุปกรณ์เบียร์สด)

เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
1 - 3 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
มัธยมศึกษา
12,000 - 15,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
สัญญาจ้าง 6 เดือน
 • จัดเตรียมอุปกรณ์เบียร์สดประกอบเครื่องและงานซ่อมบำรุงให้ตรงตามแผนการจัดส่งอุปกรณ์
 • ดูแลรักษาอุปกรณ์เบียร์สดของบริษัทตามวิธีการจัดเก็บรักษาอุปกรณ์อย่างถูกต้อง
 • ดูแลการบริการจัดส่งตู้เย็น และรับคืนตู้เย็นจากร้านค้า
 • ดูแลความเป็นระเบียบและความสะอาดของพื้นที่ทำงานให้ถูกต้องตามสุขลักษณะอนามัย
 • เรียนรู้ระบบการทำงาน และศึกษาข้อมูลของอุปกรณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ


คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์และทักษะด้านงานช่างไฟฟ้า หรือ งานเครื่องกล
 • สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา รักษาระเบียบตามข้อปฏิบัติของโรงงาน
 • ใส่ใจความปลอดภัยในการทำงานมีสุขภาพที่ดี มีร่างกายแข็งแรง สามารถยกอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักได้
 • กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินสามารถปฏิบัติงานนอกเหนือเวลางานปกติได้ ( เสาร์ - อาทิตย์ )


สวัสดิการ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด (Tiger Beer)
บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด (Tiger Beer)
เกี่ยวกับบริษัท
Thai Asia Pacific Brewery Co., Ltd.
Thai Asia Pacific Brewery (TAPB) was established in Thailand in 1993 and began operations in 1995. It employs over 300 people at head Office in Bangkok and brewery in Nonthaburi. The TAPB brewery is one of the most modern in Asia and has an annual production capacity of 200 million liters.
TAPB is a portfolio brewery focused on producing high quality beer. It is represented in each of Thailand’s three main beer segments with more than 90% share of Thailand’s premium beer segment. As TAPB is coping with fast growing business activities, here is an opportunity for dynamics and energetic individuals who like a challenging job to be a part of our bright future with promising career advancement.
เว็บไซต์
www.tapb.co.th


Thai Asia Pacific Brewery (TAPB) was established in Thailand in 1993 and began operations in 1995. It employs over 300 people at head Office in Bangkok and brewery in Nonthaburi. The TAPB brewery is one of the most modern in Asia and has an annual production capacity of 200 million liters.
TAPB is a portfolio brewery focused on producing high quality beer. It is represented in each of Thailand’s three main beer segments with more than 90% share of Thailand’s premium beer segment. As TAPB is coping with fast growing business activities, here is an opportunity for dynamics and energetic individuals who like a challenging job to be a part of our bright future with promising career advancement.
เว็บไซต์
www.tapb.co.th


บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด (Tiger Beer)
ที่อยู่
23rd Floor, Thai Life Insurance Building, 123 Ratchadapisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10320
ชื่อผู้ติดต่อ
netdao@tapb.co.th
โทรศัพท์
0-2239-8333 Fax 0-2246-9737
เว็ปไซต์
แบ่งปัน