กลับ
บริษัท โอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป จำกัด
งาน หางาน สมัครงาน
prev_arrow
next_arrow

Education Counselor

บริษัท โอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป จำกัด
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
กทม. (ปทุมวัน)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • สื่อสาร ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนและผู้ปกครองตลอดโครงการ
 • ติดต่อสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องในต่างประเทศทางอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ
 • ดูแล จัดการกระบวนการด้านเอกสาร และข้อมูลต่างๆ ของนักเรียน (Online & Offline) ได้แก่การทำใบสมัคร การทำเอกสารวีซ่า หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผน และจัดกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง เช่น การประชุม การปฐมนิเทศ
 • ติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กร
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • สัญชาติไทย อายุ 27-38 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ จิตวิทยา สังคมศาสตร์ หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านการให้คำปรึกษา จะได้รับการพิจารณา
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี - ดีมาก
 • มีทักษะการแก้ปัญหาที่ดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม และเป็นเอกเทศได้
 • มีวุฒิภาวะ มีทัศนคติที่ดี เป็นผู้รับฟังที่ดี
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันในเวลาที่จำกัดได้
 • ประสบการณ์เรียนต่อในต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณา

สวัสดิการ
- AIA Life Insurance
- Bonus
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท โอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป จำกัด
บริษัท โอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
OEG - Overseas Ed Group is a well-established company specialize in assisting Thai students who wish to study abroad or participating in cultural exchange programs such as undergraduate, graduate and language courses, High School Exchange and Work & Travel USA Program. Come, be a part of our team!
บริษัท โอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่
130-132 Sindhorn Building Tower 2, 9th Floor, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
0-2263-3661-9 Fax 0-2263-3670
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท โอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป จำกัด
Exchange Program Admin Officer
บริษัท โอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป จำกัด
กทม. (ปทุมวัน)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท โอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป จำกัด
Digital Marketing/ Graphic Designer
บริษัท โอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป จำกัด
กทม. (ปทุมวัน)
สามารถเจรจาต่อรองได้