กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
05/12/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
สมุทรปราการ
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- วางแผนระบบการออกแบบ การพัฒนา การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า / เครื่องจักร / ระบบโปรแกรม PLC
- ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรเกี่ยวกับระบบ Automation และระบบหุ่นยนต์
- คิดวิเคราะห์ วางแผน ปรับปรุงระบบโปรแกรม PLC ให้ทันเทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมใหม่ ๆ
- ติดตาม วิเคราะห์ งานภายในแผนก เกี่ยวกับการออกแบบ พัฒนาเครื่องจักร และการซ่อมบำรุง การปฏิบัติงาน ให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ
- แก้ไขปัญหาการออกแบบ การสร้างเครื่องจักรด้านระบบควบคุม / PLC ของลูกค้า หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ประวัติการออกแบบเครื่องจักร การซ่อมบำรุง และแผนงานต่าง ๆ ภายในแผนกที่รับผิดชอบ
- ควบคุมบังคับบัญชาพนักงานภายในแผนกให้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
- อบรมและสั่งสอนให้ความรู้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
- ควบคุมดูแลงบประมาณภายในแผนก และจัดทำแผนงาน โครงการต่าง ๆ เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร
- บริการตรวจเช็ค หรือซ่อมบำรุงสินค้ากลุ่มเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ  

คุณสมบัติ

1.  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวอิเล็คทรอนิคส์ หรือ วิศวกรแมคคาโทรนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Micro Controller/PLC ได้

3.  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี พูด อ่าน เขียน

4.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือล้นในการเรียนรู้

5.  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี พร้อมที่จะเรียนรู้ และสามารถทำงานในภาวะแรงกดดันอย่างดี 

6.  สามารถทำงานบางพลี  และบางวัว  กม.  39สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมัน ค่าเสื่อม
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าสันทนาการ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- สวัสดิการอายุงานนาน
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
ฟังเสียงจากบริษัท

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา

งาน หางาน สมัครงาน บริษัท ธรรม ริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • 1(current)
บริษัท ธรรม ริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ธรรม ริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ธรรมริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ โซลูชั่นครบวงจร เกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ ปิโตเคมี และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “Smart Products Thru Solutions” ประกอบด้วย โลจิสติกส์มาร์ท ปิโตรมาร์ท และเอนไวรอนมาร์ท และจำหน่ายสินค้ากลุ่ม icare สินค้าเพื่อสุขภาพ Wheelchair Stick Walker Bed ยาสระผม สบู่ และอื่นๆ
บริษัท ธรรม ริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่อยู่
27/5 หมู่ที่ 7 ถนนกิ่งแก้ว-เทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์
0-2751-0900
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน