ตำแหน่ง Electrical Technician-บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ได้หยุดประกาศรับสมัครงานเรียบร้อยแล้ว
คุณสามารถไปที่ www.JOBTOPGUN.com เพื่อค้นหางานและสมัครงานค่ะ