ตำแหน่ง Engineer IPQE Engineering-บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้หยุดประกาศรับสมัครงานเรียบร้อยแล้ว
คุณสามารถไปที่ www.JOBTOPGUN.com เพื่อค้นหางานและสมัครงานค่ะ