กลับ

Event Coordinator/เจ้าหน้าที่ประสานงานอีเว้นท์

บริษัท กอล์ฟ ชาแนล จำกัด
บันเทิง/สื่อ, กีฬา/นันทนาการ
04/10/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
บันเทิง/สื่อ, กีฬา/นันทนาการ
04/10/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายและบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผน
 • ติดต่อประสานกับฝ่ายต่างๆในบริษัท และลูกค้าในโครงการที่รับผิดชอบ
 • สามารถวิเคราะห์ หรือวางแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำเอกสารรายงานการประชุม หรือเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ติดต่อประสานงานโครงการ
 • จัดการความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลง และปัญหาต่างๆในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 • วางแผนการจัดงาน ควบคุมงบประมาณ ประสานงานทั้งภายนอกและภายใน

คุณสมบัติ
 • เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ( ฟัง พูด อ่าน เขียน )
 • มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานในระดับดี
 • ทำงานเป็นทีมได้ดี มีทักษะการประสานงาน และการนำเสนองาน
 • มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีไหวพริบปฏิภาณดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, Power point  และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและ รับมือกับความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบสูง และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีความรู้ด้านการจัดการแข่งขันกีฬา


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท กอล์ฟ ชาแนล จำกัด
บริษัท กอล์ฟ ชาแนล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท กอล์ฟ ชาแนล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2005 โดยดำเนินธุรกิจหลักผลิตช่องรายการสถานีกอล์ฟ 24 ชม.แห่งเดียวในประเทศไทย ชื่อว่า "Golf Channel Thailand" ออกอากาศผ่าน True Vision ช่อง 675 
บริษัท กอล์ฟ ชาแนล จำกัด
ที่อยู่
21/8-9 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อผู้ติดต่อ
HR
โทรศัพท์
0-2203-1075-6 ext 19
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท กอล์ฟ ชาแนล จำกัด
Marketing Coordinator (Subscription Section)
บริษัท กอล์ฟ ชาแนล จำกัด
กทม. (ห้วยขวาง)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท กอล์ฟ ชาแนล จำกัด
camera operator
บริษัท กอล์ฟ ชาแนล จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท กอล์ฟ ชาแนล จำกัด
Account Executive
บริษัท กอล์ฟ ชาแนล จำกัด
กทม. (ห้วยขวาง)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท กอล์ฟ ชาแนล จำกัด
Content Marketing
บริษัท กอล์ฟ ชาแนล จำกัด
กทม. (ห้วยขวาง)
สามารถเจรจาต่อรองได้