กลับ
การผลิต
20/09/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 2 ปี
สมุทรปราการ
ปริญญาโทหรือสูงกว่า
30,000 - 40,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- Manage overall export functions such as order confirming, order summarizing, following up with Export Operations and Production Planning
- Communicate customers as well as maintain solid relationship
- Monitor overseas report and results
- Expand and develop overseas markets
- Plan and manage trade promotion and marketing tools to achieve sales target
- Supervise and prepare for international trade fairs
- Monitor marketing trend and export market situation
- Participate in new product development by informing a demand and communicating with R&D and related departments
- Responsible for managing marketing activities, sales promotion for support product volume
- Manage export documents such as Applying health certificate, export expenses document
- Communicate with shipping and export document team.


คุณสมบัติ

- Age preferably 23-28 years

- Bachelor’s degree or higher in marketing, business administration or other related fields

- 1-2 years of experience in export sales area will be advantage

- Able to efficiently communicate Thai and English plus negotiation skills

- Can work well under great pressure

- Must have high responsibilities

- Willing to learn

- Able to travel overseasสวัสดิการ
- Free shuttle bus
- Life insurance
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/ปี
- ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว 30,000 บาท/ปี
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันอุบัติเหตุ/ชีวิต
- ลาบวช
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสประจำปี 2 เดือน

บริษัท เอเต้ จำกัด/บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอเต้ จำกัด/บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

Perfect Companion Group Co., Ltd. is the company in Charoen Pokphand Group. We are producer and distributor of premium ice cream under the name "ete".

บริษัท เอเต้ จำกัด/บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่
112/3 หมู่ที่ 7 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์
0-2740-7006-9 Fax 0-2740-7010-11
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท เอเต้ จำกัด/บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
พนักงานฝ่ายการตลาด
บริษัท เอเต้ จำกัด/บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
สมุทรปราการ
18,000 - 25,000 บาท/เดือน
บริษัท เอเต้ จำกัด/บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
Programmer
บริษัท เอเต้ จำกัด/บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
สมุทรปราการ
20,000 - 40,000 บาท/เดือน