กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
22/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
20,000 - 40,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. สำรวจหน้างาน หาจุดติดตั้ง เสา CCTV ป้ายบอกทาง
2. เขียนแบบ

คุณสมบัติ
  1. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
  2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, AutoCAD ได้
  3. มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า มีทักษะในการติดต่อสื่อสารดี
  4. สามารถขับรถยนต์ได้

สวัสดิการ
- Life insurance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ารักษาพยาบาล
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 3 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
วิเศษสุด
4.2
4.1
3.5
4.3
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
5.0
4.7
5.0
4.7
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
11
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
-
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
05/04/2019
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
11
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
-
05/04/2019
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการมานานถึง 84 ปี  ตลอด 84 ปีในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีความเติบโตอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ปีก่อตั้งบริษัทฯ ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไรซ์ กัมปะนี (กรุงเทพ) จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ล็อกซเล่ย์ (กรุงเทพฯ) จำกัด และขยายธุรกิจการส่งออกสินค้าเพิ่มเติม อีกทั้ง เพิ่มธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ ตลอดจนการให้บริการสินค้าทางด้านอุตสาหกรรมและสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง ผลจากชื่อเสียงที่ดีในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้ผู้ประกอบการชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมธุรกิจ ต่าง ๆ กับบริษัทฯ เสมอมา จนกระทั่งช่วงปี พ.ศ. 2531 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มตัว ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขยายสาขาธุรกิจตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
102 Na Ranong Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
0-2348-8000 # 8380 Fax 0-2348-8385
แบ่งปัน