กลับ
การผลิต
28/02/2024
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การผลิต
28/02/2024
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
80,000 - 100,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ออกแบบกลยุทธ์และวางเป้าหมายให้กับธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว

• บริหารจัดการงบประมาณและวางแผนการตลาด

• จัดตั้งกระบวนการทำงาน ประสานงานให้สอดคล้องกับธุรกิจ

• ปรับปรุง ประเมิน พัฒนาผลดำเนินการของธุรกิจ

• จัดทำรายงานสรุปรายเดือนให้กับทีมผู้บริหาร

• จัดทำแผนกลยุทธ์สินค้า และธุรกิจผ่านการวิเคราะห์การตลาด และคู่แข่ง

• สร้างฐานลูกค้าทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกำหนด ราคาตามกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับตลาด

• จัดทำแผนการตลาด การโปรโมทผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

• สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อย

• รวบรวม Feedback จากลูกค้าที่ทอดลองใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุง ต่อยอดให้กับธุรกิจคุณสมบัติ
• มีประสบการณ์ด้านการดูแลสัตว์เลี้ยง การบริหารคลินิคหรือโรงพยาบาลสัตว์
• มีประสบการณ์ด้านการวางแผนธุรกิจและการบริหารการเงิน
• มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจเป็นอย่างดีทั้งในส่วนของ การเงิน การบัญชี และส่วนงานปฏิบัติการ
• มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสามารถจัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
• มีทักษะความเป็นผู้นำ
• จบปริญญาตรีด้านสัตวแพทย์ศาสตร์สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ

บริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด
บริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Dr. CBD aims to bring benefits of cannabis plant reaped from the use of modern technology to raise the quality of cannabis for medical use to develop medicine and food supplements from cannabis based on Good Manufacturing Practice (GMP).
Our in-door plantation follows WHO guidelines on Good Agricultural and Collection Practices (GACP) for medicinal plants. Importantly, modern technology, Smart farming system has been adopted for making accurate records of the daily planting progress. The stable planting process brings about cannabis products of reliable and consistent quality.

With its medicinal properties, Dr. CBD, saw the need to have a laboratory of ISO/IEC 17025 standards to perform tests on identification of active ingredients.

Dr. CBD puts a strong emphasis on the quality of cannabis meant for medical use. Dr. CBD pays careful attention to the production process of both medicine and food supplements, ranging from planting to manufacturing of finished products, packaging control and production site while raw materials must be of the highest standards. This is to deliver the safest and most reliable products to our consumers. Sustainable health care of the Thai public is what Dr. CBD always wishes to see.

บริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด
ที่อยู่
255 ซอยบางนา-ตราด 3 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์
084-149-3926
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน