กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
28/02/2024
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กทม. (ดุสิต)
ปริญญาตรี
30,000 - 50,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ตรวจสอบรายการบันทึกเงินเดือนค่าแรงรายเดือน
2. ตรวจสอบรายการบันทึกค่าใช้จ่ายและรายการเคลื่อนไหวอื่นของบัญชีเงินฝากธนาคาร และกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
3. รวบรวมข้อมูลเพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายประจำเดือน และกระทบยอดค่าใช้จ่ายค้างจ่ายคงเหลือ
4. ตรวจสอบการตัดจ่ายค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และกระทบยอดค่าใช้จ่ายล่วงหน้าคงเหลือ
5. ปรับปรุงมูลค่าลูกหนี้และเจ้าหนี้คงเหลือสกุลต่างประเทศ ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด
6. กระทบยอดคงเหลือของทุกรายการที่แสดงบนงบดุล สอบถามความถูกต้อง รวมถึงยืนยันยอดรายการระหว่างกันกับบริษัทในเครือ (ถ้ามี)
7. ปรับปรุงประมาณการทางบัญชีรายไตรมาส (เช่น ประโยชน์เพิ่มพนักงาน, ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ, ประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสินค้า, ค่าเผื่อสินค้าด้อยค่า, การตีมูลค่ายุติธรรม และอื่นๆ)
8. ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่แผนกบัญชีทั่วไป
9. ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่แผนกบัญชีทั่วไป (หากพบปัญหา)
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การบัญชี การเงินการธนาคาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านงาน GL อย่างน้อย 3 - 5 ปีขึ้นไป
3. สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 3 รีวิว
above standard
3.3
4.1
2.6
3.3
ฟังเสียงจากบริษัท

บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ทำงานอย่างตั้งใจเพื่อก่อตั้งและพัฒนาตนเป็นผู้นำทางด้านการผลิตขนมขบเคี้ยวมาเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยในระยะแรกที่ก่อตั้งบริษัทในปี 2515 ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ผลิตและจำหน่ายขนมปังบรรจุปี๊บ ซึ่งได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการจากผู้บริโภค สิ่งนี้เป็นประกาศณ์ให้บริษัทมีโอกาสในการขยายธุรกิจ จากนั้นบริษัทได้จัดตั้งเป็นศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากขึ้น เช่น ขนมเยลลี่ น้ำผลไม้ผสมคาราจีแนน และผงบุก แล

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
  • 1(current)
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
2.6
งานขาย
>1 ปี, อดีตพนักงาน
2.6
2.6
4.2
3.5
3.0
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
01/12/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
01/12/2021
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
Srinanaporn Marketing Co.,PLC. is another marketing and distribution company for myriad products by Kim Heng, Siam Daily, and Siam Rachaburi through over 20,000 distribution channels nationwide by both traditional and modern trade.
Tang Kim Heng Group is one of the leading snack manufacturers in Thailand that have, for over 30 years, produced and distributed premium quality snack products nationwide. Since its establishment in 1980, there currently are seven subsidiaries , you can see our company profile : www.snnp.co.th
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
325/6-9 ถนนหลานหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์
0-2628-0408-22,0-2810-2773-7 ต่อ 118
เว็ปไซต์
แบ่งปัน