ตำแหน่ง Graphic Operator(Jr)-บริษัท ซีแอลเอ็กซ์ ไทย จำกัด ได้หยุดประกาศรับสมัครงานเรียบร้อยแล้ว
คุณสามารถไปที่ www.JOBTOPGUN.com เพื่อค้นหางานและสมัครงานค่ะ