กลับ
องค์กรการกุศล
28/01/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
องค์กรการกุศล
28/01/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
สมุทรปราการ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

Requirements

 • Coordinating various fields inside and outside related to personal work
 • Take care of personnel development work
 • Contact and coordinate foreign policy matters
 • Collaborate with senior leadership to understand the organizations goals and strategy related to staffing, recruting, and retention
 • Plan, lead, develop, coordinate and implement policies, processes, training, and surveys to support the organization's human resource strategy needs
 • Oversee the administration of HR including salary structure, compensation, benefits and disciplinary matters and development
 • Develop recruitment process and payroll 


คุณสมบัติ

Applicant qualifications

 • Bachelor or Master degree in Human Resources or related field.
 • At least 3 years of experience in HRM and HRD
 • Excellent in English both spoken and written
 • Computer proficiency: Word, Excel, PowerPoint, Payroll program etc.
 • Good interpersonal and communication skills.
 • Available to start working immediately

สวัสดิการ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- โบนัสประจำปี

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
เกี่ยวกับบริษัท
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่)

องค์กรพัฒนาเอกชนยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2014 (Thailand NGO Awards 2014)

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2514 เพื่อช่วยเหลือเด็กไทยที่สูญเสียบิดามารดา ในรูปแบบครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว เด็กได้เติบโตขึ้นในครอบครัวโสสะได้มีคุณแม่โสสะเป็นผู้เลี้ยงดูด้วยความรักความอบอุ่น ท่ามกลางสายสัมพันธ์ของพี่น้องในบ้าน คุณแม่โสสะจะดูแลเด็กประมาณ 10 คนในหนึ่งครอบครัว โดยครอบครัวโสสะประมาณ 12 ครอบครัวจะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเด็กโสสะ นอกจากนี้เด็กยังได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถจนออกไปประกอบอาชีพพึ่งพาตัวเองได้ ปัจจุบันมีเด็กในการดูแลประมาณ 700 คนในหมู่บ้านเด็กโสสะ 5 แห่งทั่วประเทศไทย (บางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ่ สงขลา, หนองคาย, เชียงรายและภูเก็ต) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ www.sosthailand.org

มูลนิธิเด็กโสสะฯเป็นสมาชิกขององค์กรเอส โอ เอส สากล (SOS Children’s Villages International) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1949 โดย ดร.เฮอร์มานน์ เกอร์ไมเนอร์ (Dr.Hermann Gmeiner) ชาวออสเตรีย ปัจจุบันมีการดำเนินงานอยู่ใน 134 ประเทศทั่วโลก และอยู่ภายใต้นโยบายคุ้มครองเด็กขององค์กรเอส โอ เอส สากล (SOS Children’s Villages International)
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
ที่อยู่
18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ชื่อผู้ติดต่อ
HR
โทรศัพท์
0-2380-4682-3 ต่อ 416,417 Fax 0-2756-2029
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลธุรการ
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
(Social media marketing)(สัญญาจ้างรายปี)
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
กรุงเทพและปริมณฑล
20,000 - 25,000 บาท/เดือน
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
(Marketing Support & Coordinator)
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
อยุธยาและภาคกลาง
20,000 - 25,000 บาท/เดือน
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
Human Resources Officer
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
สมุทรปราการ
สามารถเจรจาต่อรองได้
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
เจ้าหน้าที่แนะแนวดูแลเด็ก
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
สมุทรปราการ
สามารถเจรจาต่อรองได้