กลับ

เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการอาวุโส/หัวหน้า (ประจำคลังสินค้า พุทธมณฑล สาย 5)

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
ด่วนมาก!
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
นครปฐม
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.กำหนดควบคุมการปฎิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ หรือนโยบายบริษัทฯ

2.ดำเนินการสรรหา คัดเลือก ตรวจสอบหลักฐานการสมัครงาน และประการรับสมัครงาน รวมถึงการสัมภาษณ์ตำแหน่งงาน ปฐมนิเทศพนักงานใหม่

3.จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน

4.จัดทำเอกสารการประเมินครบทดลองานของพนักงาน และติดตามการประเมินผลการทำงาน

5.จัดทำ,ตรวจสอบ สถิติพนักงานเข้าใหม่-ลาออก

6.จัดทำเงินเดือนพนักงานในระบบ , ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ค่าล่วงเวลา และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของพนักงาน

7.งานธุรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ดูแลงานพ่อบ้าน,แม่บ้าน,อุปกรณ์สำนักงาน,งานจัดส่ง

8.ดูแลความเรียบร้อยภายในบริษัทฯ ประสานงานแผนกต่างๆ ในงานที่เกี่ยวข้อง

9.จัดทำงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจ้างแรงงานต่างด้าว

10.ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการ

11.เป็นตัวหลักในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท (ประจำคลังสินค้า)

12.ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

13.วันทำงาน จันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. (ไม่มีเงื่อนไข ข้อจำกัด ในการทำงานวันเสาร์)คุณสมบัติ

1.เพศ ชาย / หญิง อายุ 25-45 ปี

2.จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
3.มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 3-5 ปี

4.มีประสบการณ์ด้านงานการสรรหาว่าจ้าง และจัดทำเงินเดือน

5.มีทักษะการเจรจา ติดต่อสื่อสาร มีความกระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
6. มีความรับผิดชอบ และ มีความอดทนสูง

7.มีความรู้ในการบริการงานบุคคล มีความคิดสร้างสรรค์รู้จักประยุกต์ใช้

8.รู้เทคนิคการจัดการ และ พัฒนาบุคลากรเป็นอย่างดี
7.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS – Office ได้เป็นอย่างดี,ชำนาญ
8.มีความชอบและสนใจในการทำกิจกรรมและโครงการ
9.หากมีประสบการณ์จากธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษสวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
ผู้นำทางธุรกิจเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ยา อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบวงจร ในปัจจุบันบริษัทฯมีทิศทางการดำเนินธุรกิจที่มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ต้องการบุคลากรที่ มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มีความมุ่งมั่น ในการทำงานสูง มาร่วมเป็นทีมงานกับเรา และพร้อมเติบโตไปกับเรา
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
ที่อยู่
979 ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณพา (ประจำสำนักงานใหญ่) ,คุณตุ๊ก (ประจำคลังสินค้า)
โทรศัพท์
091-229-0414 , 084-088-9860 Fax 0-2411-3400
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
IT Support Supervisor
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
Accounting Executive
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานนครปฐม, หางานบริหารบุคคลทั่วไป, หางานสรรหาบุคลากร, หางานAccident Insurance, หางานAllowance, หางานBenefits, หางานCareer Development, หางานCompensation, หางานEmployee Relation, หางานEr & Ga, หางานEr & Welfare, หางานGeneral Affairs, หางานHr Management, หางานHr Operation, หางานHr Policy, หางานHr Procedures, หางานHr Training, หางานLabor Law, หางานLabor Relations, หางานMass Recruitment, หางานOjt, หางานOrganize, หางานOrganizing, หางานRecruitment & Selection, หางานRecruitment And Selection, หางานSurvey, หางานTraining, หางานTraining And Development, หางานTraining Program, หางานTraining พนักงาน, หางานWealth Relationship, หางานWelfare And Benefit, หางานกฎหมายแรงงาน, หางานการฝึกอบรมบุคคล, หางานการสํารวจ, หางานคัดสรรบุคลากร, หางานค่าแรงค่าจ้าง, หางานงบประมาณ, หางานงานทรัพยากรบุคคล, หางานงานฝึกอบรม, หางานจัดงบประมาณ, หางานจัดอบรมพนักงาน, หางานทรัพยากรบุคคลและธุรการ, หางานบริหารความสัมพันธ์, หางานบริหารงานทรัพยากรบุคคล, หางานบริหารทรัพยากรบุคคล, หางานปฐมนิเทศพนักงาน, หางานประชาสัมพันธ์, หางานประสานงานกิจกรรม, หางานประสานงานฝึกอบรม, หางานฝึกอบรม, หางานฝึกอบรมพนักงาน, หางานฝึกอบรมและการพัฒนา, หางานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, หางานฟิตเนส, หางานวางแผนการบริหารบุคลากร, หางานวิทยากรหลักสูตรอบรม, หางานสรรหา, หางานสวัสดิการพนักงาน, หางานสำรวจ, หางานอบรมและพัฒนา, หางานเซอร์เวย์, หางานเทรนนิ่ง, หางานแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ, หางานให้คำแนะนำ, หางานบริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด