กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
21/09/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 10 ปี
ขอนแก่นและภาคอีสาน
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
30,000 - 80,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• วิเคราะห์ เปรียบเทียบ คิดค้นและนำกลยุทธ์ต่างๆ ทางด้านระบบการบริหารงานบุคคล (HR System & Practices) ไปปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของธุรกิจ เช่น Strategic Workforce Management/Utilization เพื่อบริหารภาพรวมกำลังพลที่สอดคล้องกับนโยบาย Fit For Growth เป็นต้น
• Career Path/Talent Management กำหนดกลยุทธ์, ดำเนินแผนงาน, ให้คำแนะนำกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมถึงการวางแผนการ Retain พนักงาน Talent ผ่านการดูแลค่าตอบแทน, สวัสดิการ ให้สอดคล้องกันระหว่างงานที่รับผิดชอบ กับ Ability to Pay ขององค์กร อันจะช่วยเสริมสร้าง market competitiveness ด้านการบริหารงานบุคคล
• รับผิดชอบ ควบคุม กำกับดูแลการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน โดยเฉพาะการออกแบบ New Hiring Package หรือการจ้างงานแบบใหม่ที่ช่วยให้ธุรกิจมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์, จิตวิทยา, สังคมวิทยา, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• GPA ไม่ต่ำกว่า 2.70 ขึ้นไป
• TOEIC at least 550/IELTS at least 4.0/TOEFL at least 31/BULATS at least 40.
• ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปในสายงาน HRM, HR Strategy, Talent Management หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการวางแผนกลยุทธ์ด้านบริหารงานบุคคล
• มีทักษะการเจรจาต่อรอง การสื่อสาร และการ Co-Create หา Solution ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานการบุคคล
• มีทักษะในการ Collaboration กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี
• สามารถประจำการที่โรงงานปูนซิเมนต์ จังหวัดนครราชสีมาหรือขอนแก่น ได้

สวัสดิการ
- Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
- Free shuttle bus
- Gratuity
- Life insurance (ประกันชีวิต)
- Medical insurance
- Transportation allowance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ทุนการศึกษา
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสประจำปี


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
วิศวกร
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
วิศวกร
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
สวัสดิการดี มีอิสรภาพในการทำงาน
คุณภาพดี ทีม work เด่น เน้นปลอดภัย เต็มใจบริการ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
09/05/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
09/05/2022
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

The Siam Cement Public Company Limited (SCG)

“Passion for Better”
    SCG is a leading conglomerate company operating for over a century with an embedded sustainable development approach under good corporate governance principles. SCG pledges further efforts to create excellent innovations, services and integrated solutions in 3 core business units, namely Cement-Building Materials Business, Chemicals Business, and Packaging Business.

    The key of SCG is our people. We aim to empower our employees by providing skill and capability enhancement at all levels to meet ever-changing consumer demands. We believe that over 50,000 SCG employees in our businesses across ASEAN region will collectively seek solutions and create innovations for better living of consumers. And we are ready to move forward together to pursue the development of community and society for sustainable growth.

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
1 Siam Cement Road, Bangsue, Bangsue, Bangkok 10800
ชื่อผู้ติดต่อ
SCG Recruitment Center
โทรศัพท์
0-2586-4444 Ext. 6065
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
Production Engineer (ME) - Packaging Business (Rayong)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ระยอง
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
Sales Representative - Navanakorn
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ปทุมธานี
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
Sales Representative - Chonburi
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ชลบุรี
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
Executive Secretary to COO - Packaging Business
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
กทม. (บางซื่อ)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
Omni Channel Executive - SCG Packaging
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
กทม. (บางซื่อ)
สามารถเจรจาต่อรองได้
Tag:
หางานกาฬสินธุ์, หางานขอนแก่น, หางานชัยภูมิ, หางานนครพนม, หางานนครราชสีมา, หางานบึงกาฬ, หางานบุรีรัมย์, หางานมหาสารคาม, หางานมุกดาหาร, หางานยโสธร, หางานร้อยเอ็ด, หางานศรีสะเกษ, หางานสกลนคร, หางานสุรินทร์, หางานหนองคาย, หางานหนองบัวลำภู, หางานอำนาจเจริญ, หางานอุดรธานี, หางานอุบลราชธานี, หางานเลย, หางานบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน, หางานบริหารบุคคลทั่วไป, หางานฝึกอบรมและพัฒนา, หางานสรรหาบุคลากร, หางานแรงงานสัมพันธ์, หางานBenefits, หางานCompensation, หางานทรัพยากรบุคคล, หางานบริหารทรัพยากรบุคคล, หางานวางแผนการบริหารบุคลากร, หางานบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)