กลับ
สุขภาพ/โรงพยาบาล
28/11/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 8 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • รับผิดชอบกระบวนการสรรหาบุคลากรทั้งหมด วางแผนกระบวนการสรรหาให้สอดคล้องกับอัตราการขอกำลังคนและได้ภายในเวลาที่กำหนด
  • สรุป Update รายงาน และ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้พัฒนากระบวนการสรรหา คัดเลือก
  • จัดทำ Job Description และ Competency ของพนักงาน
  • ประสานงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีกับหน่วยงานต่างๆ
  • ร่วมเป็นทีมงานจัดทำการสื่อสารภายในองค์กรในการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อสร้างความผูกพันธ์ในองค์กร และกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่สร้างสรรค์ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล, รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารทรัพยากร-มนุษย์ในโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  • สถานที่ทำงาน : เลียบด่วนรามอินทรา ใกล้ The Walk

สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าทุนการศึกษา
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท โรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มศัลยแพทย์กระดูกและแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ซึ่งมีความเห็นตรงกันว่าการรักษาผู้ป่วยด้านกระดูกและข้อให้ดีขึ้นไปกว่ามาตรฐาน
ที่มีอยู่ได้นั้นจะต้องมีโรงพยาบาลเฉพาะทางอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ผู้ป่วยได้
ประโยชน์จากการร่วมมือกันของแพทย์สองแผนกอย่างไร้รอยต่อวางแผนการรักษา
ได้อย่างเป็นองค์รวม ตั้งแต่การวินิจฉัยกายภาพบำบัด การผ่าตัดและการดูแล
ต่อเนื่องหลังผ่าตัดที่ต้องรวมเอาศาสตร์ของทั้งสองวิชาแพทย์มาประกอบกัน
เพื่อรักษาคนไข้ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เช่นเดิม หรือใช้ชีวิตได้อย่างใจต้องการ
บริษัท โรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข จำกัด
ที่อยู่
ซอยสุคนธสวัสดิ์ 38 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ชื่อผู้ติดต่อ
HR
โทรศัพท์
084-324-4824
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานสุขภาพ/โรงพยาบาล, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานนครปฐม, หางานนนทบุรี, หางานปทุมธานี, หางานสมุทรปราการ, หางานสมุทรสาคร, หางานบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน, หางานบริหารบุคคลทั่วไป, หางานฝึกอบรมและพัฒนา, หางานสรรหาบุคลากร, หางานแรงงานสัมพันธ์, หางานBenefits, หางานCareer Development, หางานDevelopment Plan, หางานEmployee Relation, หางานEmployee Welfare, หางานHr Function, หางานHr Operation, หางานHr Training, หางานHrd, หางานHrm, หางานHuman Resource Management, หางานLearning, หางานLearning And Development, หางานManpower Planning, หางานMass Recruitment, หางานOd, หางานPeople, หางานPeople Development, หางานPeople Management, หางานPerformance Evaluation, หางานRecruiting, หางานRecruitment, หางานRecruitment & Selection, หางานRecruitment And Selection, หางานRecruitment Candidates, หางานTraining, หางานTraining & Development, หางานTraining And Development, หางานกฎหมายแรงงาน, หางานการจัดการทรัพยากรมนุษย์, หางานการอบรม, หางานคัดสรรบุคลากร, หางานคัดเลือกพนักงาน, หางานงานทรัพยากรบุคคล, หางานจัดการงานบุคคล, หางานจัดอบรมพนักงาน, หางานทรัพยากรบุคคล, หางานทรัพยากรบุคคลและธุรการ, หางานบริหารงานทรัพยากรบุคคล, หางานบริหารงานบุคคล, หางานบุคคล, หางานปฐมนิเทศพนักงาน, หางานฝึกอบรม, หางานฝึกอบรมพนักงาน, หางานฝึกอบรมและการพัฒนา, หางานพัฒนาทรัพยากรบุคคล, หางานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, หางานสรรหาบุคคล, หางานสรรหาบุคลากร, หางานสรรหาพนักงาน, หางานสรรหาและว่าจ้าง, หางานอบรมพนักงาน, หางานอบรมและพัฒนา, หางานแรงงานสัมพันธ์, หางานแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ, หางานบริษัท โรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข จำกัด
อ่านต่อ