กลับ
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
26/01/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
26/01/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 3 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
20,000 - 40,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.สรรหาและคัดเลือกบุคลากร

 • รับการร้องขอพนักงานใหม่ (Manpower Request) หรือมาทดแทน
 • จัดหาหาพนักงานที่มีความรู้ ทักษะ คุณสมบัติที่ตรงความต้องการ
 • ลงประกาศตำแหน่งงาน (Job Posting)
 • ประสานงาน นัดสัมภาษณ์งาน (Job Interview)
 • จัดหาเครื่องมือในการทดสอบผู้สมัคร (Candidate)
 • แจ้งผลการสัมภาษณ์ แจ้งขอเสนอการจ้างงาน
 • จัดทำสัญญาจ้าง จัดเก็บประวัติพนักงาน
 • รวมถึงการดูแล ส่งพนักงานเข้าประจำส่วนงา

2.พัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน

 • การวางแผนการ จัดหา หรือออกแบบหลักสูตร ประสานงาน และจัดอบรม
 • นำเสนอ บริหารโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่องค์กรต้องการให้แก่พนักงาน
 • การออกแบบเครื่องมือทดสอบ วัดผลความรู้ ความสามารถพนักงาน
 • วางแผน พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
 • ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัตงาน (Performance Management System PMS) ประมวล วิเคราะห์ การพัฒนาความสามารถของพนักงานนำส่งผู้บริหาร

3. ประสานงานและจัดทำเอกสาร

 • ควบคุมดูแลกฎระเบียบ วินัยพนักงาน ภายใต้ข้อกำหนดกฎหมายแรงงาน
 • จัดทำระเบียบข้อบังคับพนักงานในองค์กร
 • สื่อสาร / ประกาศระเบียบข้อบังคับของบริษัท
 • ควบคุมการกระทำความผิด การสอบสวน การประสาน รวมถึงการลงโทษ
 • บริหารจัดการข้อร้องเรียนพนักงาน
 • ดูแลส่งเสริมสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน และองค์กร เช่น กิจกรรมกีฬาสี, happy workplace เป็นต้น
 • แปลเอกสารต่างๆของบริษัทเป็นภาษาอังกฤษ 
 • ดูแลพนักงานต่างชาติ ด้านงานทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติ

1.จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์หรือศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2.มีประสบการณ์งานด้านการบริหารจัดการหรือการพัฒนาบุคลากร (HRM,HRD) บ้าง

3.มีความรับผิดชอบสูง มีวุฒิภาวะทางอารมณ์   มีวินัยในการทำงาน

4.สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ และเทคโนโลยีใหม่ๆได้ 

5.มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดีมาก(TOEIC ขั้นต่ำ 700/IELTs 5.5) สามารถฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างดี

6.มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ในระดับดี (MS Excel, Word, and PowerPoint)

7.มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานเอกสารได้ดี

8.มีทักษะการสื่อสารที่ดี ชอบงานด้านติดต่อประสานงานสวัสดิการ
- Dental insurance
- Life insurance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด
บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Netka System specializes in developing Intelligent Network Management solutions for enterprises of all sizes across multiple industries
Since its founding in 2005, Netka’s solutions for critical network management have gained an 80% market share of telecoms and ISP enterprises in Thailand, and have a proven track record of winning the trust of several governmental and private sector organizations.
Our vision for the lead R&D team is to place a strong emphasis on user-friendly software development and feature enhancement. We analyze our clients’ requirements and help them achieve better overall performance for their networks.
Our team of professionals are experts on networking systems and network management software. They are eager to provide support and post-sale services to ensure that Service Level Agreements are met through ITIL-aligned service management software. We make certain that our clients are able to operate and maintain their systems with no worry at all.
Netka’s solutions not only reduce unnecessary costs but also strengthen enterprises by providing tools to generate revenue from their high-performing and quality networks. Today our solutions have become a critical part of several success stories in Thailand and are increasingly being expanded to other countries in the region.

บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด
ที่อยู่
1 Soi Ramkhamhang 166 Yaek 2, Ramkhamhang Rd., Minburi, Bangkok 10510
โทรศัพท์
0-2978-6805 , 0-2517-4993-4 Fax 0-2978-6909
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด
Project Co-ordinator (English)
บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด
IT Project Manager
บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
60,000 - 100,000 บาท/เดือน + Commission
บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด
Technical Support Engineer (PDPA)
บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด
กทม. (มีนบุรี, ลาดกระบัง, คลองสามวา)
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission
บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด
Senior Accounting
บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้