กลับ
31/01/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
15 - 20 ปี
นนทบุรี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 - กำหนดทิศทางของกลุ่มงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงการวางนโยบาย ควบคุมดูแล พัฒนา วางแผนบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล งานด้านพัฒนาองค์กร และงานด้านการฝึกอบรมให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัท

-  บริหาร กำกับดูแล ติดตามประเมินผล และรับผิดชอบประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงาน

- บริหารผลการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน

- รายงาน สรุปผล รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานให้กับผู้บังคับบัญชา

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

- ปริญญาตรี หรือ ขึ้นไป ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล, จิตวิทยา, เศรษฐศาสตร์, รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- อายุ 35 ปี ขึ้นไป

- มีประสบการณ์ในสายงาน 10 ปีขึ้นไป (เน้น HROD)

- มีประสบการณ์ด้านการบริหาร 5 ปีขึ้นไป
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ลาบวช
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
02/12/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
02/12/2021
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เกี่ยวกับบริษัท
ทีเอสอาร์ (TSR) หรือ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นจากการจำหน่ายเครื่องกรองน้ำในปี 2519 ของนายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ ผู้ก่อตั้งบริษัท ด้วยปณิธานที่อยากให้คนไทยทุกครัวเรือนมีสุขภาพที่ดี มีน้ำดื่มที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
และได้จัดตั้งบริษัทในปี 2535 โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ การผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำที่มีคุณภาพ ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกาย ได้มาตรฐานสากล ภายใต้แบรนด์ เซฟ และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2557
.
ปัจจุบันบริษัทได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายระบบการขายตรงแบบชั้นเดียวเป็นหลัก ที่มีสาขากว่า 35 จังหวัด ไปยังช่องทางเทเลมาร์เกตติ้ง และช่องทางออนไลน์ เพื่อครอบคลุมการให้บริการทั่วทั้งประเทศ และขยายกลุ่มธุรกิจในเครือ
.
TSR มีบริษัทย่อยและร่วมทุน 4 บริษัท ได้แก่
#บริษัท เธียรสุรัตน์ ลาว จำกัด
#บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
#บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด
#บริษัท อัลไพน์ วอเตอร์ จำกัด
.
TSR เรามุ่งมั่นการให้สินค้าและบริการที่ดี เพื่อ #มอบสิ่งดีๆไม่รู้จบ 


  ** สวัสดิการ **
โบนัส (ตามผลประกอบการ)
ประกันสังคม / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนสหกรณ์ออมทรัพย์
ประกันชีวิต PA SCB และ PA คุ้มภัย
ตรวจสุขภาพประจำปี
เบิกค่ารักษาพยาบาลตนเอง บิดา มารดา ภรรยา/สามี บุตร
เงินช่วยเหลือกรณีไม่สามารถทำงานได้ 5 วันขึ้นไป
เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร หรือเงินช่วยเหลืองานครอบครัวเป็นต้น
คอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี/ท่องเที่ยวประจำปี / ท่องเที่ยวต่างประเทศ


E-mail Hr_Hrr@tsrplc.com

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
ที่อยู่
43/9 Moo 7 Soi Chu Chat Anusorn 4, Bang Talat, Phakket, Nonthaburi 11120
โทรศัพท์
0-2819-8899 ต่อ 1406 Fax 0-2962-6951-3
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
พนักงานขาย
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
กรุงเทพและปริมณฑล
15,000 - 30,000 บาท/เดือน + Commission
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
หัวหน้าเเผนกสื่อสารการตลาด
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
นนทบุรี
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
นนทบุรี
20,000 - 40,000 บาท/เดือน
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
นนทบุรี
25,000 - 40,000 บาท/เดือน