กลับ
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - อินเทอร์เน็ต
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - อินเทอร์เน็ต
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
10 - 15 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาโท
50,000 - 80,000 บาท/เดือน + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
Payroll Operation and Compensation & Benefits:
Oversee the accurate and timely processing of payroll, ensuring compliance with all relevant laws and regulations.
Collaborate with the Malaysia HR department for payroll reviewing related.
Stay informed about changes in payroll laws and regulations and adjust processes accordingly.
Work with external payroll service providers if applicable, ensuring seamless integration and accuracy.
Administer compensation and benefits programs, ensuring competitiveness and compliance.
Provide guidance to employees on benefit options and assist with enrolment processes.
Conduct regular market surveys to benchmark and adjust compensation and benefits accordingly.
Maintain accurate and up-to-date employee records, ensuring confidentiality and compliance with data protection laws.
Recruitment and Onboarding:
Lead the recruitment process, including job postings, resume screening, interviewing, and candidate selection.
Collaborate with hiring managers to identify staffing needs and ensure a diverse and qualified candidate pool.
Develop and implement effective onboarding programs for new hires.
HR Policy Development & Compliances:
Develop, implement, and maintain HR policies and procedures in compliance with local, state, and federal regulations.
Communicate policies to employees and provide guidance on interpretation.
Stay informed about changes in labor laws and ensure company compliance.
Prepare and submit required reports related to HR metrics and compliance.
Employee Relations & Engagement:
Foster positive employee relations by addressing concerns, resolving conflicts, and promoting a healthy work environment.
Conduct investigations and provide recommendations for resolving employee issues.
Develop and implement initiatives to enhance employee engagement and satisfaction.
Organize events and activities that promote a positive company culture.
Performance Management and Training & Development:
Oversee the performance management process, including goal setting, performance reviews, and development plans.
Work with managers to address performance issues and implement improvement plans.
Advise management on disciplinary actions when necessary.
Identify training needs and coordinate the development and delivery of training programs.
Support employee development initiatives to enhance skills and career growth.


คุณสมบัติ
What you will need
Bachelor's Degree / Master in Human Resources, Business Administration, or a related field.
Minimum 10 years’ experience in HR Generalist role.
In-depth knowledge of Thailand labor laws and regulations.
Good command in English (spoken & written).
Strong communication, interpersonal, and conflict resolution skills.
Ability to maintain confidentiality and handle sensitive information.
Excellent organizational and time-management skills.

สวัสดิการ
- Company Loan without interest
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี
- โบนัสประจำปี 1 เดือน

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
above standard
3.3
4.2
3.0
3.8
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
3.3
การตลาด
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
3.3
3.3
4.5
3.0
4.2
อยากเก่งก็มา อยากพัฒนาต้องที่นี่
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
11/06/2020
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
11/06/2020
บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค จำกัด
บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Established in 2002, Relationship Republic has grown over the last decade to become the leading. CRM Consultancy in Thailand. we are now considered the partner of choice for leading companies The services that we proves includes end to end from strategic planning,database management, software program development, one to one creative communication design, call center service, We have a well trained CRM team and process to train our team to work under CRM thoughts and environment.proud to work with many high profile local and international organizations, for example; we have initiated CRM program for all trade channels of Singha Coporations, Thai Tobacco Monopoly, Microsoft, Enjoy Honda club for Honda cars and Nok Air. Our working relationships are based on trust and respect,both of which can only be earned through demonstrating great integrity and ultimately measurable results.

Our aim is always to be first in embracing new trends and then be the best at implementing them. We are passionate about what we do, how we do it and whom we do it with. Our ultimate goal and our true measure of success is when we are considered as a “trusted partner”

OUR MISSION IN 2019
Being the leading CRM consultancy


which is highly regarded in cutting edge media. Making a difference through outstanding performance, being the best and most trusted partner, fulfilling greatness in each other, working as a team at a professional level and fulfilling our commitment through happiness.

Our Service

• Channel Management
• Call center
• CRM online & off-line communication
• CRM software, Web & mobile application
• Data Management & Analytics
• CRM strategy development

การหางานใหม่

ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ ปัญหาในการทำงานนั้นมีอยู่ทุกที่


แต่....งานใหม่จะทำให้คุณได้มีชีวิตที่ดี....มากขึ้น


ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่.... มากขึ้น


ได้ทำงานกับองค์กรที่มั่นคง.... มากขึ้น


ได้เติบโตไปอย่างมีคุณภาพ.... มากขึ้น


เลิกหางานใหมได้ก็เลิก


(เลิกไม่ได้ เชิญส่งเรซูเม่มา)


บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค จำกัด
ที่อยู่
428 ซอย สุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อผู้ติดต่อ
Khun Worason Chanwangphama
โทรศัพท์
0-2021-3700 Fax 0-2715-0708-9
แบ่งปัน