กลับ
บริษัท ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จำกัด
งาน หางาน สมัครงาน

Industrial Engineer

บริษัท ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จำกัด
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
อยุธยาและภาคกลาง
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1 Review and Manage production schedules, processes, specifications, and related information to maximize productivity. .
2 Evaluate current manufacturing processes and Identify those needing improvement.
3 Designing production processes that maximize efficiency and reduce waste.
4 Preparing material and equipment lists, purchase orders, cost analyses, and estimated production costs.
5 Draft and design layout of equipment, materials, and workspace to illustrate maximum efficiency and determining personnel requirements.
6 Coordinate quality control objectives and activities to resolve production problems, maximize product reliability, and minimize cost.
7 Apply statistical methods and perform mathematical calculations to determine manufacturing processes, staff requirements, and production standards.
8 Training staff for new processes and providing instructions and manuals.
9 Managing process documentation and preparing production reports.


คุณสมบัติ
1 Degree in industrial engineering. GPA 2.75
2 Industry-related experience at least 3 - 5 years, CNC Industry would be advantageous.
3 Advanced knowledge of production machinery, processes, and standards.
4 Critical thinking, Documentation, Organization, , and Problem-solving skills.
5 Troubleshooting skills and attention to detail.
6 Proficiency in MS Office and AutoCAD.


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่
59 หมู่ที่ 12 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180
ชื่อผู้ติดต่อ
ณัฐวุฒิ
โทรศัพท์
092-556-9426 Fax 035-700-099
บริษัท ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทของเรามีความมุ่งมั่น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไห้มีคุณภาพเเละมาตรฐานอยู่ในระดับสากล ด้วยเทคโนโยโลยีการผลิตและควบคู่กับนำระบบบริหาร และการจัดการมาใช้ อย่างเช่นระบบมาตรฐานรอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 นอกจากนี้บริษัท ยังจัดไห้มีการฝึกอบรม เพิ่มทักษะการทำงานไห้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่มีควานเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อไห้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ควบคู่กับการปลูกฝังจิตรสำนึกและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เพื่อยกระดับ สร้างจุดเเข็งสู่การเป็น "องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยื่น" ในวาระที่บริษัท ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินธุรกิจ ครบรอบ 20 ปี ในปี 2557 บริษัท ยังคงเน้นนโยบายที่ยึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอด คือ "คุณภาพของงานและการตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน" ซึ่งนโยบายนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งอีกข้อหนึ่งที่ทำไห้บริษัทของเรามีความเจริญก้าวหน้าและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา และเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ บริษัท ได้วางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและการเเข่งขัน รองรับการเติบโตและการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้วยนโยบาย "4 WIN" คือการสร้างความพึงพอใจสูงสุดไห้ลูกค้า การคงไว้และการรักษาภาพลักษณ์ รวมทั้งชื่อเสียงที่ดีขององค์กร ด้วยการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน การยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และการมีจิตรสาธารณะเพื่อสังคมและประเทศชาติ เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมประเภทนี้ พร้อมก้าวเดินเคียงข้างอุตสาหกรรมไทยอย่างมั่นคง
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จำกัด
พนักงานบัญชี
บริษัท ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จำกัด
อยุธยาและภาคกลาง
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จำกัด
พนักงานทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จำกัด
อยุธยาและภาคกลาง
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จำกัด
ช่างเครื่อง
บริษัท ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จำกัด
อยุธยาและภาคกลาง
สามารถเจรจาต่อรองได้
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google