กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
อสังหาริมทรัพย์
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
ภูเก็ต
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
Position Title: Interior Designer
Location: Rawai Phuket

Job Description:
We are seeking a creative and talented Interior Designer to join our team. The ideal candidate will have a passion for design, a keen eye for detail, and the ability to transform spaces into beautiful and functional environments. As an Interior Designer, you will work closely with clients to understand their needs and preferences, develop design concepts, and oversee projects from inception to completion.

Responsibilities:
 • Collaborate with clients to determine project requirements, goals, and budget constraints.
 • Conduct site visits and measurements to assess space and gather necessary information.
 • Develop design concepts and presentations, including floor plans, mood boards, and 3D renderings.
 • Select materials, finishes, furniture, and accessories that align with the client's vision and budget.
 • Create detailed drawings and specifications for construction and installation.
 • Coordinate with architects, contractors, and vendors to ensure the smooth execution of projects.
 • Oversee project timelines, budgets, and quality control to meet client expectations and deadlines.
 • Provide excellent customer service and communication throughout the design process.
 • Stay updated on industry trends, technologies, and best practices in interior design.


คุณสมบัติ

Qualifications:

  • Bachelor's degree in Interior Design or related field.
  •  years of experience in residential or commercial interior design.
  • Proficiency in design software such as AutoCAD, SketchUp, and Adobe Creative Suite.
  • Strong knowledge of building codes, materials, and construction techniques.
  • Excellent communication, presentation, and interpersonal skills.
  • Ability to multitask, prioritize tasks, and meet deadlines in a fast-paced environment.
  • Attention to detail and a creative approach to problem-solving.
  • Portfolio showcasing previous interior design projects and design process.

  สวัสดิการ
  - Accommodation (in other provinces)
  - Annual holiday
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - ประกันสังคม
  - ประกันอุบัติเหตุ
  - ลาบวช
  - เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  - โบนัสประจำปี

  logoHR.png
  รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
  ฟังเสียงจากบริษัท

  บริษัท รุ่งโรจน์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ถือกําเนิดขึ้นด้วยความตั้งใจ ที่จะสร้างผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมเพื่อตอบแทนความเมตตากรุณาต่อบ้านเกิดเมืองนอนของเรา ภายใต้เงาของ Rhom Bho (Bodhi Tree) บริษัทเราปรารถนาอย่างจริงใจให้ทุกคนมีน้ำใจต่อกัน สนับสนุนซึ่งกันและกัน และเป็นครอบครัวที่เต็มไปด้วยความเมตตาความสามัคคี มีมิตรภาพและความสงบสุข แบรนด์ต้นกําเนิดแห่งแรกของ Rhom Bho เกิดที่หาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่อ "The Title" เป็นเพียงจุดเล็ก ๆ บนดินอันเป็นที่รักของเราซึ่งเรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์

  ...
  งาน หางาน สมัครงาน บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  • 1(current)
  บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  เกี่ยวกับบริษัท
  Rhom Bho Established since 1989 our company is a property development company for sale especially the development of residential condominium projects in the potential areas.
  It focuses on the unique design of the project, quality of the construction, the environment of the project emphasizes the tranquility and sense of relaxation as in the hotel or resort.
  Was Originated with The Intention to Produce Great Results to Repay The Kindness to Our Homeland. Under the shadow of Rhom Bho (Bodhi Tree), we sincerely wish for everyone to be kind to each other, to support one another and to become a family full of kindness, harmony, friendship, and peace.
  Rhom Bho’s first origin brand was born in Rawai Beach, Phuket under the name “The Title”. This is just a small spot on our beloved soil, where we are committed to creating the best quality products and striving to take the best care of everyone so that together the Rhom Bho family can help to bring goodness to the world for eternity.

  Office Hours: Fri - Sat | 8.00 - 17.00
  Phuket: 469 Moo 6, Viset Road, Rawai, Muang, Phuket, 83130, Thailand
  Bangkok: 444 - 444/1 Pracha Uthit Road, Huaykwang, Huaykwang District, Bangkok 10310


  ที่อยู่
  444-444/1 ถ.ประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
  ชื่อผู้ติดต่อ
  กชพร พรหมแดนไพร
  โทรศัพท์
  080-300-1264
  เว็ปไซต์
  แบ่งปัน