กลับ
บรรจุภัณฑ์, ตรวจสอบคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ, การผลิต
29/09/2022
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
บรรจุภัณฑ์, ตรวจสอบคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ, การผลิต
29/09/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
อยุธยาและภาคกลาง
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. บริหารจัดการให้งานระบบคุณภาพและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานของระบบที่กำหนด
2. ดูแล และติดตามงานระบบคุณภาพและระบบอื่นๆ  
3.ปรับปรุง แก้ไข จัดเก็บและประสานงานในการติดตามเอกสารด้านคุณภาพและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้อง
4. ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกับการพัฒนาระบบ
5. ให้คำปรึกษา คำแนะนำในการดำเนินการตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่พนักงานและหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทในเครือ
6. จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณภาพและระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้อง
7. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในในการตรวจสอบระบบคุณภาพฯ ทั้งการตรวจสอบภายใน และการตรวจรับรองระบบจากหน่วยงานภายนอก
8. เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านระบบคุณภาพและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแผนการอบรมที่กำหนดได้อย่างครบถ้วน
9. สามารถตรวจสอบภายใน ในระบบบริหารคุณภาพต่างๆได้ ตามแผนงานที่กำหนดบริหารจัดการดูแลการแก้ไขปรับปรุงตามรายงานผลการตรวจสอบ
10.สามารถทบทวนระบบคุณภาพทุกระบบเพื่อปรับปรุงและพัฒนา

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ระบบบริหารคุณภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือประสบการณ์ทำงานเทียบเท่า
2. มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ 1 – 3 ปีขึ้นไป
3. มีความรู้ความรู้การใช้งาน MS Office ในระดับดี,ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี,ความรู้ด้านระบบบริหารคุณภาพ, สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยทุกระบบ,ความรู้ด้านกิจกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตต่างๆ
4. กล้าแสดงความคิดเห็น มีความกระตือรือร้น และกล้าตัดสินใจ

สวัสดิการ
- Free Shuttle Bus (บริการรถรับส่งพนักงาน)
- Life insurance (ประกันชีวิต)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- บริการรถรับส่งพนักงาน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
จัดซื้อ
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
จัดซื้อ
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
การเมืองในบริษัทค่อนข้างสูง ยากในเรื่องการโปรโมทขึ้น
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
มากที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
30/06/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
30/06/2022
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED The glass manufacturing technology and advanced equipment in Asia. The company's leading food and beverage in both domestic and foreign People are looking for quality and knowledge. Ability and potential to move forward and support the sustainable growth and sustainable growth as one of the glass manufacturing. There are currently located in Pathum Thani and Ayutthaya, Prachin Buri, Khon Kaen , Ratchaburi


บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
55 Moo 3 , Sambandid, Uthai, Ayutthaya 13210
ชื่อผู้ติดต่อ
Nattaphong Namlabuth
โทรศัพท์
+66 (0) 35-334100 Ext.4286 Fax 0-2533-1140
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
Product Designer (Packaging)
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
ปทุมธานี
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
Risk Management Officer
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
HRD Supervisor
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
ปทุมธานี
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่จัดหาสัญญาจ้างผลิต
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
ปทุมธานี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์