กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
14/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 2 ปี
กทม. (ห้วยขวาง)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ศึกษาและทำความเข้าใจระบบการทำงานขององค์กรและระบบขายที่พัฒนาให้กับลูกค้า
 2. ให้คำแนะนำการใช้งานขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้ใช้งานภายในบริษัทและลูกค้าสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในงานประจำวันได้
 3. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้งาน
 4. ตอบคำถามหรือให้คำปรึกษากับปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้งานระบบงานภายในบริษัทและลูกค้า
 5. บันทึกรายละเอียดของการทำงานที่ได้รับมอบหมายหรือที่ได้ทำการแก้ไขในแต่ละวัน ลงในแบบบันทึกหรือระบบที่กำหนดไว้
 6. ติดตามปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับการใช้งานของผู้ใช้งาน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไของค์กรให้สามารถรองรับปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. ศึกษาและติดตามข่าวสารเทคโนโลยีเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
 8. ร่วมทำงานในโครงการ IT ต่างๆของบริษัท และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 9. รับผิดชอบงานต่างๆ ที่ ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้

คุณสมบัติ
 1. เพศหญิง
 2. อายุไม่เกิน 25 ปี ประสบการณ์ทำงาน 0-1 ปีขึ้นไป
 3. จบปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางด้าน IT
 4. มีความรู้ทางด้านโปรแกรมใช้งานเช่น Windows, Microsoft Office
 5. มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น และมีความใฝ่รู้
 6. สามารถทำงานเป็นทีม ในสภาพแวดล้อมที่กดดัน

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ส่วนบริษัทสมทบ 5-10%)
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทันตกรรม ปีละ 3,000 บาท
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- ประกันสังคม
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี (6-14 วัน)
- สวัสดิการอื่นๆที่บริษัทฯกำหนด
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัส ปีละ 2 ครั้ง ตามผลประกอบการ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 8 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.0
4.0
3.0
3.9
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
งานขาย
>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
ดีมากๆครับ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
ต่ำกว่า 1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
14/05/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
ต่ำกว่า 1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
14/05/2022
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) เป็นผู้นำด้านการผลิต และจัดจำหน่ายกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไดนาสตี้และตราไทล์ท้อป มีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีและสาขาอีกมากกว่า 200 สาขาทั่วประเทศ เปิดโอกาสดีๆให้เพื่อนร่วมงานรุ่นใหม่ที่ชอบงานท้าทาย เพื่อรองรับการขยายสาขาอีกเป็นจำนวนมาก
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
37/7 Suthisarnvinitsai Road, Samsen Nok, Huai Khwang, Bangkok 10320
ชื่อผู้ติดต่อ
ส่วนทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์
0-2276-9275-81 Fax 0-2276-9844
เว็ปไซต์
แบ่งปัน