กลับ
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, ไอที - อินเทอร์เน็ต
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, ไอที - อินเทอร์เน็ต
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมธุรกิจและผู้เชียวชาญในด้านระบบ POS
 • ยื่นคำร้องเอกสารในการขึ้นทะเบียนการใช้เครื่องบันทึกเงินสด และการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็คทรอนิคส์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร
 • ทำการประสารงานเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรพื้นที่ท้องที่ที่ตั้งของสถานประกอบการ ในกรณีที่สถานประกอบการถูกตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร
 • ดูแลให้มีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันข้อมูล และถูกต้องตามประสิทธิภาพของทรัพยากรระบบทั้งหมด
 • ประสานงานการซ่อมแซมระบบ , อุปกรณ์ ที่ผิดพลาดอย่างทันท่วงที
 • สร้างและตรวจสอบขั้นตอนต่างๆเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตั้งค่าต่างๆ ในระบบบริหารโปรแกรมขายทำงานได้ถูกต้องตามเงื่อนไขของการตลาด
 • ประสานงานการกู้คืนข้อมูลและขั้นตอนฉุกเฉินในกรณีที่ระบบล้มเหลว
 • บังคับใช้ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยสำหรับการตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงและรหัสผ่านของผู้ใช้อย่างทันท่วงทีสำหรับทั้งระบบบริหารระบบโปรแกรมขาย
 • ปรับปรุงซอฟต์แวร์ระบบบริหารโปรแกรมขายให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบที่มีอยู่และในอนาคตที่กำลังพัฒนา / ดำเนินการต่อไปได้
 • ประสานงานการตรวจสอบและการจัดการรายงานข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์หรือการร้องขอการปรับปรุงอย่างทันท่วงที
 • แนะนำผู้ฝึกสอนแผนกในการจัดเตรียมเนื้อหาการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดูแลเจ้าหน้าที่ระบบบริหารโปรแกรมขายให้ทำงานได้ภายใต้กฎระเบียบบริษัท
 • บันทึกกิจกรรมของระบบทั้งหมดซึ่งอาจรวมถึง: บันทึกการสำรองข้อมูล แฟ้มบันทึกการล้มเหลวติดขัดของระบบ บันทึกการบำรุงรักษา บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
 • ช่วยในการประสานงานการสนับสนุนระบบเทคโนโลยีอื่น ๆ
 • แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้งานระบบโปรแกรมขาย โดยผ่านช่องทางโทรศัพท์, แอปพลิเคชั่น Line, E-mail จนสาขาแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง
 • บริหารโปรโมชั่นต่างๆ ในระบบโปรแกรมขาย พร้อมทั้งคู่มือการใช้งานของโปรโมชั่นนั้นๆ ให้ทันเวลา และถูกต้องต่อการใช้งานของสาขาและฝ่ายการตลาด
 • บริหารจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการใช้ระบบบริหารโปรแกรมขาย และรวมคู่มือเหล่านั้นไว้ในขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
 • ช่วยฝึกอบรมและพัฒนาทีม POS ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ฝึกอบรมพนักงานของตนในการใช้ระบบบริหารโปรแกรมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ระบบได้อย่างถูกต้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 • คุณกวาง 099-939-5899
 • คุณกีพท์ 062-310-2553
 • Line ID : gifthr6565


คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 • ประสบการณ์การทํางานด้านการบริหารงานระบบ POS ไม่น้อยกว่า 6 ปี ด้านการตั้งค่า ทำโปรโมชั่น ดูแลระบบ
 • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมและ Support ด้าน POS, Retail ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เคยทำงาน IT project มาก่อน
 • เข้าใจโครงสร้างโปรแกรม และความสัมพันธ์ของข้อมูล
 • มีความรู้กระบวนการทํางานระบบการขายของผู้ใช้
 • สามารถ วางแผน การคิดเชิงระบบ การโน้มน้าว การประสานงาน
 • สามารถบริหารจัดการฐานข้อมูล ด้วย Microsoft SQL Server
 • มีความสามารถในการใช้ SQL Query Statements เป็นอย่างดี


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าครองชีพ
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าสันทนาการ
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี
- โบนัสประจำปี 2 เดือน

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 10 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
วิเศษสุด
4.3
4.3
3.5
4.3
ฟังเสียงจากบริษัท

เรามีการดูแลพนักงานที่ดี ออฟิศสวย มีมุมกาแฟ พักผ่อนแบบชิลล์ ทำงานแบบ Hybrid มีสวัสดิการกินดีมื้อ มีกิจกรรม ท่องเที่ยวประจำปี แบบสุดมาก เรามีวัฒนธรรมองค์กร CULTURE : ACTIVE มีแบบแผน ความเชื่อ ความคิด พฤติกรรม และความสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกใน"ฟู้ดแพชชั่น"

JTG_Logo_allnews.png
 • 1(current)
 • 2
 • 3
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
ท่องเที่ยว งานโรงแรม งานอาหารและเครื่องดื่ม
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
ความสุขสร้างได้จากที่ทำงาน
เป็นความโชคดีที่ได้มาร่วมงานกับบริษัท
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
15/08/2019
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
15/08/2019
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด เกิดขึ้นเมื่อปี 2015 แต่จุดเริ่มต้นเล็กๆ ของเรานั้น ย้อนหลังกลับไปเมื่อ 30 กว่าปีก่อน โดยเกิดจากครอบครัวเล็กๆ ที่รัก ในการดูแลเอาใจใส่คนรอบตัว สนใจเรื่องอาหารการกิน รักในการทำอาหารให้คนในครอบครัวและเพื่อนพ้องใกล้ตัวทาน

จึงเป็นจุดตั้งต้นของ ธุรกิจร้านอาหาร อันเป็นที่รู้จักและเป็นที่รักของชาวปิ้งย่าง อย่าง Bar B Q Plaza ตอนนี้เรามีสมาชิกครอบครัวกว่า 4,000 คน ที่มาช่วยกันดูแล ให้บริการลูกค้าถึง 10 ล้านคนต่อปี ทั่วประเทศ

เพราะความตั้งใจของเราตั้งแต่วันแรก จนถึงวันนี้ยังไม่เคยเปลี่ยน ครอบครัวนี้ยังให้ความสำคัญกับอาหาร และรักที่จะดูแลผู้คนให้อิ่ม อร่อย กับ อาหารคุณภาพตามเจตนารมณ์ ที่เรียบง่ายของผู้ก่อตั้งนั่นคือ

"เราจะทำให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้น"
ดังนั้น ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ธุรกิจต่อๆไปของเราในอนาคต จะต้องมาร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีผลบวกกับชีวิตคนในวงกว้างอย่างแน่นอน

Vision : ดูแลผู้คน และโลกใบนี้ ให้มีความสุข ผ่านอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และการจัดการวงจรที่สมดุลด้วย Data และ Innovation
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
ที่อยู่
333 ถ. ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณกวาง / คุณกีพท์
โทรศัพท์
099-939-5899 / 062-310-2553
เว็ปไซต์
แบ่งปัน