กลับ
28/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 8 ปี
กทม. (พระโขนง)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • บริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการป้องกัน การตรวจสอบและเฝ้าระวังการเผชิญเหตุ การรักษาและฟื้นฟูที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • บริหารจัดการ ควบคุม กำกับ ดูแล มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้สอดคล้องตามมาตรฐานและข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ISO27001, PDPA, Data Privacy เป็นต้น
 • ดำเนินการ vulnerability assessment ,penetration testing และปรับปรุงระดับความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของบริษัทให้สอดคล้องตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสากล
 • จัดทำแผนเผชิญเหตุและดำเนินการซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
 • ดูแลรับผิดชอบ Digital Forensics & Investigation เมื่อเกิดการคุกคามทางไซเบอร์
 • ดำเนินการด้าน Security awareness training program ให้กับพนักงานบริษัท
 • Security assessment and monthly report

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้าน Cyber security, IT compliance, IT security control standards, frameworks, and best practices เช่น ISO27001, NIST, PDPA, Data Privacy 3 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการระบบ IT security systems เช่น Firewall, Proxy, SIEM, IPS, APT, Endpoints เป็นต้น
 • สามารถดำเนินการ IT security vulnerability assessment and penetration testing
 • หากมี SECURITY+, CEH, OSCP, CISA, CISM, CISSP  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินกู้ยืมพนักงาน
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินช่วยเหลือพนักงาน เช่น กรณีบิดามารดาเสียชีวิต กรณีเจ็บป่วย
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 4 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.0
4.1
2.9
3.4
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.3
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
4.3
5.0
5.0
5.0
เป็นงานที่มั่นคง รายได้สูง และมีความก้าวหน้า และเป็นบริษัทในฝัน
ตั้งแต่เข้ามาฝึกงานที่บริษัทไม่เคยมีความทุกข์ใจเลย ไม่อึดอัดต่อคนในบริษัทเลย ทุกคนเป็นกันเองมากและแนะนำงานคอยสอนคอยเตือนตลอด
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
05/04/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
05/04/2022
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งตามมาตรา 10 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ดำเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น และค่าสินไหมทดแทน แก่ผู้ประสบภัยแทนบริษัทประกันภัยทุกบริษัท และรับประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เฉพาะรถจักรยานยนต์ 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ที่อยู่
26 ซอย สุขุมวิท 64/2 ถนน สุขุมวิท แขวง พระโขนงใต้ เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณสาโรช
โทรศัพท์
0-2100-9191 ต่อ 5203 Fax 0-2643-0293-4
เว็ปไซต์
แบ่งปัน