กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
27/09/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 2 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Monitoring operation service system in computer center. 
 • Coordinate with clients and internal teams to troubleshoot service computer systems.
 • To support banks/customers to apply for service.
 • Prepare of procedures for services system as standard  ISO 27001. 
 • Work on daily routine and job schedule.
 • Incident and issue (Abnormal event) tracking.
 • Monitor ระบบงาน ATM,Nonbank,Switch(IBanking, Mobile Banking and CDM) ด้วย UNIX, AIX,WindowsServer และประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา และ processing Batch , backup ระบบงาน

คุณสมบัติ
 • Male age not over 28 years old with Thai nationality.
 • Bachelor's Degree in Applies Mathematics , Computer Science , Information Technology or other related fields.
 • Knowledge of Computer, Operating Systems (Windows Server, Linux, Unix) and Network Infrastructure.
 • Knowledge skills in MS-Office, data communications and internet technology, mobile banking technology.
 • Experience 0 – 2 year.
 • Ability to communicate in English.
 • Highly self-motivated, hard-working and be able to work with the team.
 • Service mind and coordinating skills are needed.
 • Able to work in shift is a must.

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
บริการลูกค้า
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
บริการลูกค้า
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
งานมีความท้าทายและทันสมัย
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
06/05/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
06/05/2022
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

Processing Center Co.,Ltd. was founded in 1988 as a join venture company between the two biggest banks in Thailand - Bangkok Bank and Kasikorn Bank, and the leader trading company - Saha Union.

Our business is to provide a shared-IT Infrastructure to local and international banks, as well as other financial institutes in banking and finance industry. PCC data center initially functioned as a disaster recovery computer center for member banks. With our stability and superior service commitment, consequently, banks are confident that PCC service is an ideal infrastructure that could help them much more than just a back-up center.

To date, a number of technological resource pool projects have been trustfully assigned to PCC. Our products and services are inclusive of being the computer processing center for inter-bank payment services e.g. ATM Pool, Inter-bank fund-transfer services.

Notably, during the past 16 years, significant investment in both hardware, software and communication systems as well as professional staffs has given the company a remarkable competitive advantage in the area of Inter-bank Payment and Information Services for banking industry.

Since our establishment, we have progressively built our services to solidify our customer base and expand our creditability. With constant maintenance, upgrading and new investments, the up-to-date technology that we utilize to serve our customers has sustained our sophistication and service level
commitment throughout the entire years of operation.

PCC Group - Processing Center Co., Ltd
- PCC Capital Co., Ltd.

PCC Group's Subsidiary
- Thai Digital ID Co., Ltd

Compensation & Benefits
- Salary- Allowance- Bonus- Life Insurance - Providence Funds

PCC would like to welcome the qualified persons to join us in the following position.

บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
ที่อยู่
319 Chamchuri Square Building, 25th Floor, Room 9-12, Phayathai Road, Pathumwan, Pathumwan Bangkok 10330
ชื่อผู้ติดต่อ
Khun Jurintorn Noungwongsa
โทรศัพท์
0-2029-0290 Ext.2303 Fax 0-2029-0291
เว็ปไซต์
แบ่งปัน