กลับ
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
Job Description :
• Design and develop system to meet user requirements
• Deliver the IT solutions and operation workflow to support business requirements.
• Provides information by collecting, analysing and summarizing development and service issues.
• Investigate , analyse and solve the problems in business and changing needs.
• Provide data to support information needs.

Requirements:
• Bachelor's and/or Master’s degree(s) in Computer Science, Information Technology, Information Systems or
a related field
• 3 + years of IT experience in web App/mobile App development
• Technical understanding and aptitude for analytical problem-solving
• Experience analyse , design , develop system.
• Knowledge of database language : MS Sql server , Oracle , Sybase, Store Procedure etc.
• Visual basic/ ASP.net / C#.net / powerbuilder is advantage .
• Knowledge of Microsoft windows server , Microsoft windows XP
• Working experience in asset management / financial business will be advantage.
• Strong ability in problem resolution and team building.
• Good English communication and communication skill.
• Energetic with good judgment, problem-solving and decision.
• Service minded and hard working


คุณสมบัติ
Job Description :
• Design and develop system to meet user requirements
• Deliver the IT solutions and operation workflow to support business requirements.
• Provides information by collecting, analysing and summarizing development and service issues.
• Investigate , analyse and solve the problems in business and changing needs.
• Provide data to support information needs.

Requirements:
• Bachelor's and/or Master’s degree(s) in Computer Science, Information Technology, Information Systems or
a related field
• 3 + years of IT experience in web App/mobile App development
• Technical understanding and aptitude for analytical problem-solving
• Experience analyse , design , develop system.
• Knowledge of database language : MS Sql server , Oracle , Sybase, Store Procedure etc.
• Visual basic/ ASP.net / C#.net / powerbuilder is advantage .
• Knowledge of Microsoft windows server , Microsoft windows XP
• Working experience in asset management / financial business will be advantage.
• Strong ability in problem resolution and team building.
• Good English communication and communication skill.
• Energetic with good judgment, problem-solving and decision.
• Service minded and hard working

สวัสดิการ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd., subsidiary of UOB Asset Management Ltd. Singapore, We focus on building its mutual fund, property fund, private fund and provident fund business. In December 2021, we achieved spectacular growth in our asset size. Net asset under management reached 245 billion baht, making us one of the fastest growing mutual fund companies. We are well on our way to becoming one of the leading asset management companies in Thailand in terms of size and reputation

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
23A, 25th Floor, Asia Centre Building, 173/27-30, 32-33 South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resourse, Financial and Administration Department
โทรศัพท์
0-2786-2000
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
Vice President, Investment Risk Management
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
Operational Risk Officer
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ESG Senior Analyst
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้