กลับ
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
28/09/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
28/09/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
IT Security  1 อัตรา
 • Configure, Monitor, and Maintain Network and Cloud Security Operation
 • Analyze Problems and Identify the Cause of The Problem
 • Support Incident Response and Suggest Improvements and Changes
 • Research, Cocument and Solve Complex Relate Security Problems
 • Be Able to Write Scripts to Automate Operations Tasks and Reduce Manual Work
 • Ensure and Maintain Compliance on The Network & Cloud Security Infrastructure Control / Configuration
 • Be Able to Support Business Team Projects


IT Develop System  1 อัตรา

 • สามารถเขียน Frontend ด้วยภาษา Javascript, Typescript, HTML, CSS ด้วยเทคโนโลยี Angular, React Native, Flutter ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • สามารถเขียน Backend ด้วยภาษา Python, C# ด้วยเทคโนโลยี Django, NodeJS, ASP.NET ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยสามารถใช้ Framework เหล่านี้เพื่อสร้าง API สำหรับเชื่อมต่อระหว่าง Frontend-Backend-Database รวมถึงระบบรอบข้างต่าง ๆ
 • สามารถใช้ Tools เช่น Docker, Git ได้
 • สามารถใช้ Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้
 • มีความเข้าใจเรื่องการออกแบบ UX/UI
 • มีความเข้าใจเรื่อง Responsive Web Design
 • มีความเข้าใจเรื่องการวางโครงสร้างระบบแบบ Microservice
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้
 • สามารถใช้งาน Laravel จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ สามารถเขียนโปรแกรม Flutter หรือ React native บนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ
 • Bachelor's degree in Computer Engineering, Computer Science, MIS, Information Security or IT related field
 • Strong technical skills and ability to learn, Continue to maintain cutting edge skills and knowledge on a variety of technical areas
 • At least 1-3 years in a relevant technology
 • Understanding of trends and regulations to ensure effectiveness and compliance (e.g. PCI-DSS,BOT)
 • Experience with incident handlingand working under extreme pressure, Comfortable in a startup environment with flexible work schedules
 • Experience developing best practices and written documentation
 • Good command of english communication skill

สวัสดิการ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ

บริษัท หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
บริษัท หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด  ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลขที่ 50
บริษัท หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
ที่อยู่
888/1 ถนน คลองลำเจียก แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์
0-2508-1567 ต่อ 3350
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ
บริษัท หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
Tag:
หางานการเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานนครปฐม, หางานนนทบุรี, หางานปทุมธานี, หางานสมุทรปราการ, หางานสมุทรสาคร, หางานวิศวกรคอมพิวเตอร์, หางานที่ปรึกษา, หางานบริหารระบบสารสนเทศ, หางานสนับสนุนด้านไอที, หางานเครือข่าย, หางานAndroid Application, หางานAngular, หางานAngular.js, หางานApi, หางานApi Design, หางานC#, หางานCss, หางานDjango, หางานFull Stack, หางานFull-stack, หางานGit, หางานHtml, หางานIt Developer, หางานJava Script, หางานJavascript, หางานJs Frameworks, หางานLaraval, หางานLaravel, หางานLaravel Framework, หางานLaravel Php Framework, หางานNodejs, หางานPython, หางานReact Native, หางานReactnative, หางานResponsive Web Design, หางานSoftware Application Development, หางานSoftware Development, หางานUi, หางานUx, หางานUx/ui, หางานWeb Application Development, หางานพัฒนาระบบ, หางานพัฒนาโปรแกรม, หางานออกแบบ Ui, หางานออกแบบ Ux, หางานบริษัท หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด