กลับ
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องทำงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 2 ปี
กทม. (จตุจักร)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  Job description

• รับผิดชอบบัญชีทางด้านรายรับ-รายจ่าย

• จัดทำเอกสารบัญชีทางด้านบัญชี เช่นใบสำคัญจ่าย ,ใบสำคัญทั่วไป, ใบสำคัญรับ

• ดูแลงานทางด้านบัญชีประจำวัน

• รับผิดชอบเงินสดย่อย, การชำระเงินคืน และการบันทึกบัญชี

• จัดทำเช็ค,เงินโอน กระทบยอดเงินฝากธนาคาร และเงินสดในมือ

• ประสานงานและติดต่อกับธนาคาร

• จัดเตรียม, ตรวจสอบ แบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากร

• บันทึกข้อมูลทรัพย์สิน, ค่าเสื่อมราคา และการปรับปรุงรายการ

• จัดทำบัญชีหรืองานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติ

Requirements

• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านบัญชี

• มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 0-2 ปี

• สามารถใช้โปรแกรม SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และส่งมอบงานได้ตรงตามเวลาที่กำหนด

• มีทัศนคติที่ดี
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายานพาหนะ
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา

บริษัท ไทยเมเดนชา จำกัด คือ ผู้นำด้านการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้ง ด้านวิศวกรรมครบวงจรสำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมทุกภาคแขนง เราเติบโตอย่างแข็งแกร่งผ่านกาลเวลาหนึ่งในเคล็ดลับความสำเร็จที่ถือครองใจลูกค้าเสมอมาคือ ได้นำองค์ความรู้ วิทยาการ ตลอดจนประสบการณ์ที่ได้รับการสั่งสมมาอย่างยาวนาน นำมาผนวกเข้ากับเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมอันทันสมัย และความเชี่ยวชฺาญของบุคลากรในแขนงต่างๆ ซึ่งสามารถสานต่อความต้องการของลูกค้าให้เกิดขึ้นได้จริง ผ่านระบบการทำงานที่ได้มาตรฐาน ชื่อสัตย์ เที่ยงตรง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผ...
JTG_Logo_allnews.png
yousay
รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
ธุรการ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
ธุรการ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
11/05/2020
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
11/05/2020
บริษัท ไทยเมเดนชา จำกัด
บริษัท ไทยเมเดนชา จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Thai Meidensha Co., Ltd. was established in 1966 with the support of it's Japanese parent comany, whose record of success and experience extends back for more than a century, Thai meidensha has, consequently, never ceased to benefit from the transfer of new technologies and the comprehensive, specialized expertise provided by Meidensha Corporation in Japan, while developing it's own store of local competence over the past 40 years. For these reasons, Thai Meidensha is truly prepared for all challenges in terms of personnel, equipment and advanced technologies.
 
Today, Thai Meidensha is capable of offering a full complement of services in general engineering , electrical systems, mechanical systems, instrumentation, transportation and installation of plant production systems, civil engineering, environmental engineering, machine repair and maintenance and reconstruction of machinery to provied optimum productivity.
 
This immense range of competence is devoted to one prime mission to provide customer satisfaction within the framework of functional excellence.
บริษัท ไทยเมเดนชา จำกัด
ที่อยู่
555 Rasa Tower II, 15th Floor, Phaholyothin Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900
ชื่อผู้ติดต่อ
Khun Anothai
โทรศัพท์
0-2821-5510 Fax 0-2821-5510 กด 888
เว็ปไซต์
แบ่งปัน