กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
อสังหาริมทรัพย์
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
ภูเก็ต
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ควบคุม ดูแลจัดการด้านเอกสารต่างๆ ของสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด
2.ตรวจเช็ค ดูแลการเบิกจ่าย และจัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์ของสำนักงาน และโครงการ
3.การออกใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค ค่าส่วนกลาง และค่าบริการต่างๆให้เจ้าของร่วมของโครงการ
4.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของโครงการ เพื่อให้งานโดยรวมบรรลุตามวัตถุประสงค์
5.ให้บริการ อำนวยความสะดวก และช่วยเหลือเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยของโครงการ
6.การรับแจ้งเรื่องงานซ่อมแซมห้องชุดและพื้นที่ส่วนกลาง พร้อมประสานงาน วิศวกร ช่างอาคารเพื่อซ่อมแซม
7.ตรวจเช็ค บันทึกรายการ และนำส่งพัสดุให้กับเจ้าของร่วมหรือผู้พักอาศัย
8.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คณะกรรมการนิติบุคคล
9.จัดทำประกาศ เรื่องกิจกรรม การประชุม การซ่อมแซมต่างๆของโครงการให้เจ้าของห้องชุดทราบ
10.เตรียมเอกสาร จัดสถานที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมใหญ่สามัญและประชุมคณะกรรมการนิติบุคคล
11. ควบคุมการใช้กฎระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุดให้เป็นไปตามที่โครงการกำหนด

คุณสมบัติ

เพศ ชาย-หญิง

อายุ 18ปีขึ้นไป

มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน)

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ผู้ไม่มีประสบการณ์ทำงาน

มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบทำงานเป็นทีม

มีใจรักงานบริการ มีทักษะในการพูด-การเจรจาในระดับดี

สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและปฏิบัติงานในสภาวะกดดันได้ดี

มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา

มีทักษะการใช้งาน MS office และ Computer

ทำงาน 6วัน/สัปดาห์


สวัสดิการ
- Accommodation (in other provinces)
- Annual holiday
- Lunch
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ประกันสังคม
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (The TITLE) เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยเน้นการพัฒนาโครงการพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในย่านทำเลที่มีศักยภาพ ซึ่งเน้นการออกแบบโครงการที่เป็นเอกลักษณ์ การให้ความสำคัญกับคุณภาพการก่อสร้าง ตลอดจนสภาพแวดล้อมของโครงการที่เน้นความร่มรื่นและความรู้สึกเสมือนการพักผ่อนในโรงแรมหรือรีสอร์ท
ที่อยู่
469 Moo 6, Viset Road, Rawai, Mueang
ชื่อผู้ติดต่อ
จรัส ตั้งเจริญกิจสกุล
โทรศัพท์
080-300-1264
เว็ปไซต์
แบ่งปัน