กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
สินค้าอุปโภค/บริโภค
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 8 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.บริหารและจัดการทีมงานให้สามารถทำงานได้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กรในภาพรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีของทีมงานต่อองค์กร
2. ศึกษา เก็บข้อมูล วิเคราะห์และวางแผนการวางตลาดของทั้งสินค้าที่มีอยู่เดิมและการหาช่องทางเพื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
3. วางแผนกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นการขายของช่องทางจำหน่ายเดิม ให้มียอดการสั่งเพิ่มขึ้น
4. แสวงหาช่องทางจำหน่ายใหม่ๆที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เพื่อนำเสนอสินค้า
5. ผลักดันการขายของทีมให้บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรกำหนด
6. เจรจาต่อรอง Trade Term Agreement ของลูกค้าแต่ละราย
7. บริการจัดการ account ของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเกิดประสิทธิผลแก่บริษัท
8. สร้างความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดซื้อเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทแก่ลูกค้า


คุณสมบัติ
•เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
•การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
•มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภค – บริโภค ในช่องทาง CVS / Modern Trade, Chain Drugstore อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
•มีความกระตือรือร้น ,มีความมุ่งมั่นและบรรลุเป้าหมายมีทัศนะคติที่ดี
•มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในการพบปะติดต่อสื่อสาร
•มีทักษะในการเจรจาต่อรองและการสื่อสาร
•มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
•มีความรู้เรื่องเทคนิคการขาย,การบริหารงานขาย,การสร้างทีมงาน,การวิเคราะห์ยอดขาย
•สามารถเดินทางไปตรวจสาขาตามที่บริษัทฯกำหนด, สามารถออกบูธงาน Event และทำงานต่างจังหวัดได้เป็นบางกรณี
•สามารถใช้โปรแกรม MS-Officeได้เป็นอย่างดี
•มีพาหนะเป็นของตนเองพร้อมใช้งาน


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานที่บ้าน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี
- โบนัสประจำปี 1 เดือน

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดดำเนินการมานานกว่า 50 ปี ผลิตและจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์  อาทิเช่น พลาสเตอร์ยา Tensoplast , Tigerplast , แป้ง สบู่ ครีมอาบน้ำ Tabu , น้ำมันยูคาลิปตัส , สเปรย์ปรับอากาศ Kangaroo เวชภัณฑ์ – Pharmacare   , เครื่องมือแพทย์ - Omron  , น้ำมันไฟแช็ค – รอนสัน ต้องการรับบุคลากรที่มีคุณภาพ 
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
114/1 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 ประเทศไทย
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2012-0012 Fax 0-2021-0719
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ IT Support
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน)
กทม. (มีนบุรี, บางกะปิ, ประเวศ, ลาดกระบัง, หนองจอก, สวนหลวง, คลองสามวา, บึงกุ่ม)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน)
กทม. (มีนบุรี, สะพานสูง, บางกะปิ, ประเวศ, ลาดกระบัง, หนองจอก, วังทองหลาง, สวนหลวง, คลองสามวา, บึงกุ่ม)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน)
International Business Development Executive
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน)
กทม. (มีนบุรี, ลาดกระบัง, หนองจอก, ประเวศ, คลองสามวา)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนขายโรงพยาบาลต่างจังหวัด - ภาคอีสาน
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน)
ขอนแก่นและภาคอีสาน
สามารถเจรจาต่อรองได้