กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง, การผลิต
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 2 ปี
อยุธยาและภาคกลาง
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
25,000 - 50,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ตรวจสอบ ร่าง จัดทำ หรือให้ความเห็นการทำนิติกรรมสัญญาที่บริษัททำกับบุคคลภายนอก รวมถึงควบคุมการจัดเก็บเอกสารสัญญาดังกล่าว
2. ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งคดีแพ่งและคดีอาญากับบุคคลภายนอกที่กระทำความผิดต่อบริษัท และเป็นผู้ประสานงานคดีดังกล่าวกับบริษัทในเครือ SCG
3. ค้นคว้าหลักกฎหมาย รวมทั้งแนวคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น หรือเกี่ยวกับข้อปรึกษาพร้อมทั้งให้ความเห็นทางกฎหมายแก่การประกอบกิจการของบริษัท
4. ติดต่อหน่วยงานราชการเพื่อขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัท
5. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานประกันภัยในเครือ SCG หรือบริษัทประกันภัย เพื่อขอจัดทำประกันภัยอันเกี่ยวกับการประกอบกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินการดังกล่าว


คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
4. มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
5. ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 – 2 ปี
6. สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่
7. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดัน
8. มีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบในการทำงาน
9. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
10. สามารถปฏิบัติงานที่ จ. สระบุรี ได้
11. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
สวัสดิการดีมาก
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
23/04/2020
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
23/04/2020
บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
SCG Ceramics was founded since August 1st, 2018 from the amalgamation between 5 companies including Thai Ceramics Co.Ltd., Thai-German Ceramic Industry Public Limited ,The Siam Ceramic Group Industries Company Limited, Sosuco and Group (2008) Co.Ltd., and Gemago Co.Ltd.
The amalgamation ranked SCG Ceramics as one of the leading ceramics tile manufacturers and distributors in Thailand in terms of revenue and asset value. As of 31 March 2018, the New Company has production capacity and quantity of 94.0 million square meters per year and 69.0 million square meters per year, respectively. The New Company has market share of 58 percent.
The company enhances the production capacity and research and development by combining resources to develop a variety of new products that can better serve the needs of its customers and can expand customer base to cover all segmentations.
SCG Ceramics also aims to provide one stop service ranging from manufacturing to installation of quality ceramic floor and wall tiles in order to differentiate from its peers and increase customer satisfaction.
บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
เลขที่ 1 ถนน ปูนซิเมนต์ไทย แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ชื่อผู้ติดต่อ
Mr. Parin Horharin
โทรศัพท์
036-376100 ต่อ 6134
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
Research And Development Supervisor
บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
อยุธยาและภาคกลาง
25,000 - 40,000 บาท/เดือน
บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
Sales Executive (ภาคอีสาน)
บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
20,000 - 50,000 บาท/เดือน
บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
Sales Engineer
บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
อยุธยาและภาคกลาง
25,000 - 50,000 บาท/เดือน
บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
Sales Commission (ผู้แทนขายอิสระ)
บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
25,000 - 30,000 บาท/เดือน + Commission