กลับ
25/01/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
กทม. (จตุจักร)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ควบคุมวางแผนการสุ่ม และเบิกจ่ายวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ Sampling Plan และความต้องการด้านการผลิตยา

2. ควบคุมคุณภาพการสุ่ม และเบิกจ่ายวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ โดยป้องกันการเสื่อมสภาพ การชารุดเสียหาย และการเกิดปนเปื้อน

ระหว่างการสุ่ม และการเบิกจ่าย

3. ควบคุมคุณภาพห้องชั่งวัตถุดิบ และห้องสุ่ม Primary Packing เป็นตามข้อกาหนดด้าน GMP ในด้าน Classification

4. ตรวจสอบและกาหนดสภาวะการจัดเก็บ Raw Material และ Primary Packing ให้เหมาะสมเพื่อให้คงสภาพตามอายุที่กาหนด

5. จัดการให้มีการตัด Stock สินค้าหลังการสุ่ม และการเบิกจ่ายให้ตรงกันทั้ง physical และระบบ SAP

6. จัดการให้มีตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานพิมพ์สิ่งพิมพ์ของแผนก Printing Center เพื่อให้งานมีความถูกต้อง และเป็นไปตาม

แผนการใช้งานที่ได้กาหนดไว้


คุณสมบัติ

1.ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา เคมี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

2.มีความรู้ด้านการจัดการ Logistics

3.มีความเข้าใจระบบ SAP ในส่วนงาน WM เป็นอย่างดี

4.มีความเข้าใจระบบการรับเข้า และการจัดเก็บ Raw Material และ Packing Material

5.มีความรู้ด้านเคมี และจุลชีววิทยา

6.มีความรู้ในระบบการบริหารด้านคุณภาพ เช่น ISO9001 , ISO14001 และ OHSAS & มอก.18001

7.มีความรู้ด้าน GMP ,GSP และ GDP เป็นอย่างดี

8.มีความเข้าใจระบบการตรวจนับสินค้าคงคลังเป็นอย่างดี


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
มีความท้าทายในหารบริหารโครงการหลายๆโครงการ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
1/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
1/5
09/03/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
1/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
09/03/2022
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด/บริษัท สยามเภสัช จำกัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด/บริษัท สยามเภสัช จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

Siam Bheasach Co., Ltd. Siam Pharmaceutical Co., Ltd. And Pharma Nueva Co., Ltd were established for 40 years as Pharmaceutical product manufacturer, distributor and Research & Development with Good Manufacturing Practice (GMP) and International Organization for Standardization (ISO) guidelines.

Due to our rapid expansion, we are looking for strong potential and high competency person to join us in the position of

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด/บริษัท สยามเภสัช จำกัด
ที่อยู่
171/1-2 Soi Choke Chai Ruammitr, Vibhavadi-Rangsit Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900
ชื่อผู้ติดต่อ
Recruitment Division
โทรศัพท์
0-2625-9662, 0-2625-9667-8
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด/บริษัท สยามเภสัช จำกัด
Operations Specialist
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด/บริษัท สยามเภสัช จำกัด
กทม. (จตุจักร)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด/บริษัท สยามเภสัช จำกัด
Production Control Pharmacist
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด/บริษัท สยามเภสัช จำกัด
กทม. (จตุจักร)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด/บริษัท สยามเภสัช จำกัด
Technician
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด/บริษัท สยามเภสัช จำกัด
กทม. (จตุจักร)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด/บริษัท สยามเภสัช จำกัด
Import And Export Officer
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด/บริษัท สยามเภสัช จำกัด
กทม. (จตุจักร)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด/บริษัท สยามเภสัช จำกัด
Mechanical Engineer (Utility)
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด/บริษัท สยามเภสัช จำกัด
กทม. (จตุจักร)
สามารถเจรจาต่อรองได้