กลับ
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
12/08/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
12/08/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
ชลบุรี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ประจำที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

1)  วางแผนและควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภคภายในบริษัทฯ

2)  ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาควบคุมดูแล งานซ่อมแซม บำรุงรักษาและงานปรับปรุงเครื่องจักร

3) งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภคภายในบริษัทฯ

4)  วิเคราะและแก้ไขปัญหาเพื่อลดการพังเสียหายของเครื่องจักร

5)  วางแผนและควบคุมงานสอบเทียบเครื่องชั่งและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบริษัทฯ

6)  ดูแลและควบคุมคลังอะไหล่ที่ใช้ในงานซ่อมแซมเครื่องจักร

7)  วางแผนงานและจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานประจำปี

8)  จัดทำรายงานอนุรักษ์พลังงานประจำปี และควบคุมดูแลระบบการจัดการพลังงานของบริษัทฯ

9) หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

อายุ 27 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า,เครื่องกล,อุตสาหการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 

มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบดี

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ด้านการตลาดดิจิทัลหรือเทคโนโลยีด้านการตลาดออนไลน์

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ MS Excel, Work, Power Point

สามารถใช้โปรแกรม Autocad 2D หรือ 3D ได้

สามารถใช้โปรแกรม PLC ได้สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ดี ไอ ซี กราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ดี ไอ ซี กราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Welcome to DIC Group
Established in 1908 as a manufacturer of printing inks, DIC has expanded its mainstay organic pigments and synthetic resins businesses while at the same time cultivating world-class related core technologies. Since then, DIC has leveraged these technologies to build a broad portfolio encompassing materials and finished products. This has enabled the Company to respond to market needs by providing customers in the automotive, electronics, food packaging, housing and other industries with solutions that bring “color” and “comfort” to people’s lives.
Looking ahead, DIC —today a multinational organization with operations in more than 60 countries and territories— will redouble its efforts to contribute to environmental protection and to the realization of a safe and sustainable society.

บริษัท ดี ไอ ซี กราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
20th Floor, Sermmit Tower, 159/34 Soi Asoke, Sukhumvit 21 Road, North Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110
ชื่อผู้ติดต่อ
Personnel Section
โทรศัพท์
0-2260-6630#302 Fax 0-2260-6642
เว็ปไซต์
แบ่งปัน