กลับ
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
31/01/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
31/01/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.  ดูแลภาพลักษณ์ของบริษัท ทั้งใน Online/Offline โดยประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. สร้างช่องทางสื่อสาร  และวางแผนกลยุทธ์การตลาดตามช่องทางที่มอบหมายให้ และสามารถนำไปใช้ได้ตลอดทั้งปี

3. ออกแบบ จัดทำ  และนำเสนอสื่อต่างๆ ข่าวสาร หรือเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เป็นประจำ ในรูปแบบ Infographic หรือ Video ในช่องทางต่างๆ

4. วางแผนสื่อสารแคมเปญใหม่บนทุกช่องทาง  รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่าน Influencer เพจรีวิว และช่องทางอื่นๆ 
5.  ติดตามและวิเคราะห์เทรนด์การตลาด,  ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค และนำเสนอไอเดียให้กับผู้บังคับบัญชา
6.  ประสานงานกับบริษัทภายนอก  เพื่อสร้าง awareness รวมถึงการทำ Co-Campaign ต่างๆ


คุณสมบัติ

1. อายุไม่เกิน 35 ปี  คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน บริหารธุรกิจ การตลาด หรือคอมพิวเตอร์

2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel ได้เป็นอย่างดี

4. สามารถทำกราฟฟิคออกแบบสื่อต่างๆ ด้วยโปรแกรม Photoshop, Illustrator หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

5.  มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี

6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  มีความสามารถในการสื่อสาร  ประสานงาน  และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เป็นอย่าดี

7. มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะและกล้านำเสนอไอเดียใหม่ๆ ชอบศึกษา และเรียนรู้สิ่งใหม่ เสมอ

8. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  รับแรงกดดันของการทำงานได้

9. มีที่พักอาศัยไม่ไกลจากสำนักงาน


สวัสดิการ
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

ดำเนินกิจการเกี่ยวกับนำเข้าสินค้าเพื่อจำหน่าย

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด
ที่อยู่
1479 Soi Ladpraow 94, Ladpraow Rd., Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok 10310
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณนภชนก (ฝ่ายบุคคล)
โทรศัพท์
0-2559-3227 Fax 0-2559-3228
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน