กลับ
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต
22/02/2024
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต
22/02/2024
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
Competitive

หน้าที่และความรับผิดชอบ

If you are interested to apply  >>  https://career.loolootech.com/

What We’re About:

 • At Looloo, we believe that deep technology will play an increasingly important role in defining the future of all industries. We are driven by a strong passion to solve the challenging problems facing the world today by developing innovative solutions that can lay a foundation for a better tomorrow. Right now, we are looking for an ambitious, proactive, and energetic Marketing Communication Manager.

Job Summary:

 • We are seeking a skilled and experienced Public Relations & Affairs Manager to lead our communication efforts. The ideal candidate will be responsible for developing and implementing public relations strategies, managing media relations, and fostering positive relationships with various stakeholders. This role plays a crucial part in shaping and maintaining the public image of the organization.


Responsibilities:

 • Media Relations:
 • Develop and maintain relationships with journalists, editors, and media outlets.
 • Create and distribute press releases and media kits.

Strategic Communication:

 • Develop and implement strategic communication plans aligned with organizational goals.
 • Coordinate messaging across various channels.

Stakeholder Engagement:

 • Build and nurture relationships with key stakeholders, including government officials, industry partners, and community leaders.
 • Represent the organization at events and meetings.

Crisis Management:

 • Develop and implement crisis communication plans.
 • Act as a spokesperson during crises and manage media inquiries.

Content Creation:

 • Oversee the creation of engaging and compelling content for press releases, articles, and social media.
 • Ensure consistent messaging across all communication platforms.

Event Management:

 • Plan and execute public relations events, press conferences, and promotional activities.
 • Coordinate logistics and media attendance.

Social Media Management:

 • Manage and monitor social media accounts.
 • Develop social media campaigns to enhance the organization’s online presence.

Internal Communication:

 • Ensure effective internal communication strategies.
 • Coordinate with internal departments to disseminate information.

Monitoring and Analysis:

 • Monitor media coverage and public opinion.
 • Analyze the effectiveness of communication strategies and adjust as needed.

Budget Management:

 • Develop and manage budgets related to public relations activities.
 • Ensure cost-effective use of resources.


คุณสมบัติ

Qualifications:

 • Proven track records in public relations and affairs roles.
 • Excellent written and verbal communication skills.
 • Strong interpersonal and networking abilities.
 • Crisis communication experience is a plus.
  • What We Value
   • Team members who aren’t satisfied with surface-level answers
   • People who have a high sense of ownership in the work that they do and actively find ways to continually improve their quality of work
   • Team players who always look for ways to help others
   • Adaptive, thoughtful, and introspective; willing to learn, teach, lead and follow


สวัสดิการ
- Birthday leave
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าทุนการศึกษา
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
ฟังเสียงจากบริษัท

บริษัท ลูลู่ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ลูลู่ เทคโนโลยี จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Looloo Technology is a deep technology consultancy that leverages Artificial Intelligence (AI) / Machine Learning (ML), Data Science and Design Thinking to revolutionize industry standards and provides our clients with best-in-class solutions to enable our clients to go far beyond industry standards. Our partners have more than 20 years of experience in the field with successful track records.

At LoolooTech, you can expect to be given impactful projects, some of which may revolutionize the way other people work or conduct business. Most of these problems are very challenging and open-ended. We are looking for someone who is passionate about problem-solving and creating positive social impacts.
บริษัท ลูลู่ เทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่
KX Knowledge Exchange , Fl.18 (BTS Wongwieanyai)
ชื่อผู้ติดต่อ
Ms.SUKONTHIP KAEWKLOM
โทรศัพท์
095-967-9370
เว็ปไซต์
แบ่งปัน