กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ประกันภัย
29/09/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายในการกำหนดกลยุทธ์ วางแผน และกำหนดเป้าหมายของฝ่ายการตลาดธนาคาร
 • รับผิดชอบควบคุม ติดตาม และบริหารจัดการเพื่อให้ได้เป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับผ่านสายงานเครือข่ายลูกค้าสถาบันการเงินต่างๆ ,Leasing เป็นต้น
 • ควบคุม ติดตาม และบริหารจัดการทีมขายพื้นที่ที่ดูแลทั้งหมดเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • วิเคราะห์พื้นที่และลูกค้าเพื่อวางแผนการขายให้เหมาะสม
 • กำหนดกลยุทธ์และวิธีการขายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจแก่คู่ค้า
 • ศึกษาทิศทางการตลาด แนวทางการขายของคู่แข่ง โปรโมชั่น เพื่อเพิ่มโอกาสการขายและพัฒนาประสิทธิภาพของทีมขาย
 • ศึกษาภาพรวมของทิศทางของธนาคาร/คู่แข่ง เพื่อช่วยทีมขายในการแข่งขัน
 • พัฒนาทีมขายให้มีความรู้ ทักษะการขาย การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง
 • ประเมินผลงานและปรับปรุงการปฏิบัติงานสำหรับพื้นที่ที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย

คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาประกันภัย สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจประกันภัยไม่น้อยกว่า 5  ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ผ่านช่องทางธนาคาร,สถาบันการเงิน,เช่าซื้อ หรือช่องทางอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- สินเชื่อกรณีฉุกเฉิน
- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น สมรส คลอดบุตร มรณกรรม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
การตลาด
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
การตลาด
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
01/09/2019
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
01/09/2019
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

Krungthai Panich Insurance Public Company Limited


บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)ดำเนินธุรกิจด้านการประกันวินาศภัยแบบครบวงจรพร้อมสร้างสรรค์บริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายและครอบคลุม ด้วยประสบการณ์การดำเนินธุรกิจด้วยดีมาตลอด
และยังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บริษัทฯพร้อมที่จะขยาย กิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งพร้อมสนับสนุนให้คนไทยและสังคมไทยมีความสุขและยั่งยืน
ขอเชิญคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับKPIด้วยการแสดงศักยภาพในตัวคุณอย่างสร้างสรรค์และก้าวไปข้างหน้าด้วยความภาคภูมิใจเพราะนี่คือโอกาสที่ดีที่จะให้คุณได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจที่ก้าวหน้าและมั่นคง
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
1122 KPI Tower, New Petchaburi Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400
โทรศัพท์
0-2624-1111 Fax 0-2624-1233
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Marketing And Sales Executive (Direct &Corporate)
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Product Development Officer
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กทม. (ราชเทวี)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธุรการทั่วไป (สัญญาจ้างสังกัดบริษัทในเครือ)
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
10,000 - 15,000 บาท/เดือน
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ระดับเชี่ยวชาญงานสินไหมทรัพย์สินและวิศวกรรม
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้