กลับ
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
สมุทรปราการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ผสมและแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ ตามขนาด/ปริมาณ ที่ลูกค้าต้องการ
 2. ขนย้ายผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว เข้าคลังสินค้า จัดวางเข้าชั้น/ช่องเก็บ พร้อมแยกตามประเภทและรุ่นการผลิต
 3. จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ตามชนิด จำนวน ปริมาณ และรุ่นการผลิตอย่างถูกต้อง และครบถ้วนตามเอกสารการจ่ายสินค้า
 4. ขับรถโฟล์คคลิฟท์ จัดวางผลิตภัณฑ์ขึ้นรถบรรทุกอย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย เพื่อความพร้อมแก่พนักงานขับรถขนส่งจัดส่งมอบผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า
 5. ดูแลรักษาและทำความสะอาดรถโฟล์คคลิฟท์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และความสะอาดเรียบร้อยในคลังผลิตภัณฑ์แอมโมเนีย
 6. มีจิตสำนึกในระบบรวมมาตราฐานคุณภาพและการจัดการ และมั่นใจว่าได้ปฎิบัติทุกกิจกรรมที่รับผิดชอบ ตามขั้นตอน/กระบวนการที่ระบุในระเบียบปฎิบัติของระบบ
 7. งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


 • Produce and Repacking chemical
 • Maintain cleanliness in the Production area
 • Maintain and clean the forklift to be in a condition that can be used at all times.
 • Have a conscience in the system of quality standards and management.
 • And ensure that all activities are carried out in accordance with the procedures / processes specified in the system's regulations
 • Other tasks as assigned by the supervisor

คุณสมบัติ
 1. การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. มีประสบการณ์การทำงานผสมและแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์อันตราย
 3. อื่นๆ
  • มีความรู้ วิธีการใช้ และแผงผังการติดตั้งอุปกรณ์ระงับเหตุการณ์ฉุกเฉิน
  • รู้วิธีการจัดการและวิธีปฎิบัติ เมื่อเกิดการรั่วไหลของผลิตภัณฑ์
  • มีทักษาะการขับรถโฟล์คคลิฟท์
  • สามารถการคำนวนพื้นที่จัดเรียงสินค้าบนรถบรรทุก


  • Education: High school, Vocational Certificate, High Vocational Certificate
  • Experience: Working experience in chemical industry/ related manufacturing environment.

  สวัสดิการ
  - Dental insurance
  - Life insurance
  - Medical insurance
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  - ค่าทำงานล่วงเวลา
  - ค่าทุนการศึกษา
  - ค่าสันทนาการ
  - ประกันสังคม
  - ประกันสุขภาพ
  - ประกันอุบัติเหตุ
  - เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  - เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  - โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
  - โบนัสประจำปี

  บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  เกี่ยวกับบริษัท
  Brenntag Ingredients (Thailand) Public Company Limited

  In October 2008, Brenntag acquired Rhodia’s chemical distribution operations in Southeast Asia and extended its global distribution network into the Asia Pacific Region. Brenntag gained in Asia access to an established base for expanding its own product portfolio, combined with excellent local market knowledge, a wide range of services and long-term customer relationships.

  Later July 2010, Brenntag acquired EAC Industrial Ingredients, which has been a long established provider of chemical distribution solutions in South and South East Asia. With this major acquisition, Brenntag reinforced its growth strategy in Asia Pacific gaining access to an established distribution network, in-depth knowledge of local markets and relationships with a broad customer and supplier base. In January 2021, Brenntag, a true Global Market Leader has implemented The New Brenntag : Two Industry Champions under one umbrella, i.e.

  - Brenntag Essentials : The preferred and most efficient partner of choice for our customers and suppliers across industries.

  - Brenntag Specialties : The undisputed number one in focus industries with leading specialized knowledge and application expertise.

  Both Brenntag divisions address attractive growth markets and will equally contribute to strengthening Brenntag’s global market leading position in specialties and full-line chemical distribution.

  Brenntag continues to grow in the Asia Pacific region. At present, Brenntag Asia Pacific operates in Australia, Bangladesh, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Korea, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand, and Vietnam. The Asia Pacific headquarters is located in Singapore.

  We are certified with the Integrated Management System (IMS) on ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018, and a member of Responsible Care.

  We are continuously expanding and looking for high calibre individuals to join our winning team.

  WHY JOIN US ?
  • The WORLD LEADER in full-line chemical & ingredients distribution
  • Exciting, dynamic and high-growth environment
  • Exciting and rewarding career
  • Career Development in the Region
  บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ที่อยู่
  1168/98-100 Lumpini Tower 33rd Floor, Rama IV Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
  ชื่อผู้ติดต่อ
  Human Resources Department
  โทรศัพท์
  0-2689-5999 Fax 0-2689-5960
  เว็ปไซต์
  แบ่งปัน
  ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
  ดูทั้งหมด
  บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  Food Specialist - Assistant Manager (Bakery)
  บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  สมุทรปราการ
  ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
  บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  Sales Support Officer (1-year contract)
  บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  กทม. (สาทร)
  สามารถเจรจาต่อรองได้
  บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดส่ง
  บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  สมุทรปราการ
  สามารถเจรจาต่อรองได้