กลับ
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
วันนี้
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 7 ปี
นนทบุรี
ปริญญาโท
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• Analyze and conduct feasibility studies of assigned projects (both of greenfield and M&A) through mastering financial modelling in financial aspects including:

  • economic assumptions,
  • financial assumptions,
  • financing structure, and
  • project and/or financial risks.
  • Procure financing for projects as assigned by performing, without limitation, the following activities:
  • evaluating and proposing financing approaches, financial instruments and financial institutions that provide the most optimal funding costs at the best terms,
  • coordinating and conducting request for proposals (RFP)
  • coordinating in arrangements of project meetings and site visits for project evaluation or project due diligence,
  • preparing project information to support management
  • preparing sensitivity analysis studies through mastering financial modelling, and
  • providing comments on agreements especially for those financing related agreements during negotiations.
  • Explore the opportunities for new business/investments including acquisition opportunities
  • Identify new business opportunities – including new markets, growth areas, trends, customers, products and services
  • Prepare and summarize project information as well as key terms of project financing and document them into the reports for management
  • Prepare analytical reports and presentation for the board meeting
  • Maintain close relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities
  • Perform other duties as assigned


  คุณสมบัติ
  • Bachelor Degree in Engineering, Economics, Finance, Accounting, Business Administration
  • Master degree in Finance, Economics or Business Administration
  • Age 30 – 35 years old
  • At least 5 - 7 years of relevant experiences in power business, new business, new technology or large infrastructure business or financial institutions with a minimum of 3 years experiences in feasibility study, financial modelling, business development, project development or project management
  • Extremely proficient in creating and managing financial models in Microsoft Excel. In particular, a good understanding of business valuation and/or project finance modelling.
  • Understandings of Financial Analysis, Business analysis, Business law and etc.
  • Able to manage workload effectively and deliver quality work on schedule.
  • Enthusiasm and commitment to working in a friendly, entrepreneurial, team environment.
  • CFA or other relevant qualification is a plus.
  • Fluent in English both written and verbal (Minimum 650 TOEIC Score)


  สวัสดิการ
  - Dental insurance
  - Life insurance
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  - ค่าทำงานล่วงเวลา
  - ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันชีวิต
  - ประกันสังคม
  - ประกันสุขภาพ
  - ประกันอุบัติเหตุ
  - ลาบวช
  - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  - เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  - โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
  - โบนัสประจำปี

  logoHR.png
  รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
  คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
  above standard
  4.5
  3.2
  4.0
  4.2
  ฟังเสียงจากบริษัท

  POWER OF RATCH คือ ค่านิยมองค์กร ซึ่งเป็นวิถีการทำงานร่วมกันที่ออกแบบมาเพื่อให้ราช กรุ๊ปมุ่งสู่การเป็น “บริษัทชั้นนำด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” ดังนั้น บุคลากรของบริษัทจึงถือเป็นกำลังหลักในการนำพาองค์กรก้าวไปสู่เป้าหมาย ด้วยการหล่อหลอมจิตสำนึกและสนับสนุนให้บุคลากรยึดมั่นค่านิยมองค์กรเป็นแนวทางดำเนินงาน และถือปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรและแนวปฏิบัติด้าน ESG ภายใต้หลักธรรมาภิบาลในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับสร้างคุ

  ...
  บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  เกี่ยวกับบริษัท

  RATCH Group Public Company Limited is a leading energy and infrastructure company in Thailand, with an ambitious vision aiming to become a leading value-oriented energy and infrastructure company in Asia Pacific.

  Founded on 7 March 2000, the Company has the issued and paid-up capital of THB 14,500,000,000 bath, subsequently, on 22 july 2022, the Company increased its paid-up capital to 21,749,999,850 bath. The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) is its major shareholder with 45% equity stake. It is regarded as a listed company because of its securities registered in the Stock Exchange of Thailand under the trading symbol of “RATCH.”

  บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  ที่อยู่
  72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
  ชื่อผู้ติดต่อ
  Manager, Human Resource Department
  โทรศัพท์
  0-2794-9935 Fax 0-2936-4000
  เว็ปไซต์
  แบ่งปัน
  Tag:
  หางาน, สมัครงาน, หางานปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่, หางานนนทบุรี, หางานการตลาดทั่วไป, หางานการตลาดออนไลน์, หางานการตลาดและการขาย, หางานจัดงานอีเว้นต์, หางานวิจัยและพัฒนา, หางานสื่อสารการตลาด, หางานเทรดมาร์เก็ตติ้ง, หางานแบรนด์ / ส่งเสริมการตลาด, หางานตัวแทนประกันภัย , หางานบริการลูกค้า, หางานบริหารกองทุน, หางานผู้บริหารระดับสูง, หางานพิจารณารับประกันภัย / Underwriter, หางานภาษีการเงิน, หางานลงทุน, หางานวิเคราะห์, หางานสถิติประกันภัย , หางานสินเชื่อ, หางานสินไหมทดแทน, หางานเจ้าหน้าที่การเงิน, หางานเร่งรัดหนี้สิน, หางานโบรกเกอร์, หางานวิศวกรการผลิต / วิศวกรอุตสาหกรรม, หางานวิศวกรการเกษตร, หางานวิศวกรคอมพิวเตอร์, หางานวิศวกรทั่วไป, หางานวิศวกรยานยนต์, หางานวิศวกรสิ่งแวดล้อม, หางานวิศวกรเคมี / ปิโตรเคมี / พลังงาน, หางานวิศวกรเครื่องกล, หางานวิศวกรโครงการ, หางานวิศวกรโทรคมนาคม, หางานวิศวกรโยธา, หางานวิศวกรไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์, หางานFinancial Risk, หางานInvestment, หางานความเสี่ยงทางการเงิน, หางานบริหารความเสี่ยง, หางานวิเคราะห์การลงทุน, หางานบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  อ่านต่อ