กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดทำเอกสาร ประสานงานและติดตามงาน กับทุกฝ่ายในโครงการ
 • ตรวจสอบรายละเอียด ข้อกำหนด เปรียบเทียบราคาของวัสดุอุปกรณ์ และทำรายการยื่นขออนุมัติ
 • รวบรวม จัดทำรายงานความก้าวหน้า ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
 • จัดทำการเบิกงวดงานในแต่ละเดือน งานเพิ่ม ลด ต่างๆ พร้อมทั้งบันทึกผลกระทบต่อระยะเวลาโครงการและสัญญาการก่อสร้าง
 • เข้าร่วมและจัดทำบันทึกการประชุม   
 • จัดทำ Presentation ต่างๆเพื่อนำเสนอกับหน่วยงาน หรือเจ้าของโครงการ

คุณสมบัติ
 • อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรีทางด้านวิศวกร สถาปนิก หรือตกแต่งภายใน
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ทางด้านงานก่อสร้าง 
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office, Auto Cad ได้ 
 • มีความรู้ทางด้านงานก่อสร้าง สามาถอ่านแบบ ถอดแบบ คิดราคาได้ ถ้ามีความสามารถด้านAuto Cad จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการเจรจา มีมนุษยสัมพันธุ์ดี มีความคล่องตัว สามารถทำงานเป็นทีม

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินช่วยเหลือต่างๆ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
PACE Development is the leader in Thai luxury property and hospitality. With core strengths in understanding the high-end consumer, PACE also delivers innovation in the retail market with a strategy to build a portfolio of global food & beverage brands. We create a full range of life style property, services and retail. Each element of PACE features world-class design and premium quality, by introducing new trends, improving the landscape and enhancing people's lives.

From luxury Bangkok condominiums to beachside properties in Thailand and beyond, PACE delivers innovation and finest specification with the most sought after locations. Through ownership of global brand Dean& DeLuca PACE is dedicated to operating leading retail brands to enhance our clients' lifestyles.
บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด
ที่อยู่
723 Teo Hong Silom Building, 3rd Floor Silom Road, Silom, Bangrak 10500
โทรศัพท์
0-2119-0888 Fax 0-2119-0889
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด
วิศวกรสำรวจ/Survey Engineer
บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Officer)
บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด
วิศวกรงานระบบ
บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด
ช่างปูน
บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
10,000 - 20,000 บาท/เดือน