กลับ
การโรงแรม/รีสอร์ท, อสังหาริมทรัพย์
12/08/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การโรงแรม/รีสอร์ท, อสังหาริมทรัพย์
12/08/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 3 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บเอกสารประกอบสัญญา (ข้อกำหนด/รายละเอียดและรายการประกอบแบบก่อสร้าง)
 • ศึกษารายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์ รายการประกอบแบบ ขอบเขตการทำงานตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามสัญญาว่าจ้างและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 • ตรวจสอบและจัดทำแบบก่อสร้างงานโครงสร้าง สถาปัตย์ งานระบบให้มีความสดของกันและต้องได้รับการอนุญาตก่อนการใช้งานจริง
 • บันทึก แก้ไขแบบก่อสร้าง งานโครงสร้าง และสถาปัตย์และต้องได้รับการอนุญาตก่อนนำไปใช้งานให้หันตามแผนงานและทำแบบก่อสร้างจริง (Asbuit Drawing)
 • ควบคุมระบบเอกสารที่ได้รับการอนุญาตและปรับให้ทันสมัยและแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบก่อนสั่งวัสดุและใช้ในงานการก่อสร้าง
 • ตรวจสอบรายละเอียดข้อกำหนด เปรียบเทียบราคาวัสดุ อุปกรณ์และทำรายการยื่นอนุมัติให้ทันตามแผนการใช้งาน
 • คำนวณปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงและจำนวนเงินเพิ่ม-ลด และเบิกเงินร่วมกันกับงวดเงินที่ตั้งไว้ในแต่ละเดือน และบันทึกผลกระทบระยะเวลาโครงการและสัญญาก่อสร้าง
 • สรุปรายการงานเปลี่ยนแปลงพร้อมราคาและระยะเวลาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น
 • สรุปค่าใช้จ่ายจริงเทียบกับงบประมาณและปริมาณค่าใช้จ่ายต่อไปจนงานโครงการเสร็จ ขออนุมัติวิธีการทำงานการใช้วัสดุในโครงการและมาตรฐานวิธีการทดสอบและเก็บบันทึก
 • จัดทำรายงานประจำสัปดาห์และประจำเดือนของโครงการ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิงอายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 0-3 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีความละเอียดรอบคอบและมีความเป็นผู้นำและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความมั่นใจในตัวเองสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด บริษัทในเครือ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ONE VISION

To become Thailand’s leading total service developer with sustainable growth through customer centric mindset.

ONE MISSION
Strive to deliver highest level of satisfaction to customer through insightful product & services with creative design & development and align interests of all our stakeholders.

ONE VALUE
Agile
Dynamic
Assertive
Professional
Think Forward
บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
ที่อยู่
496 หมู่ที่ 9 ซอยแบริ่ง 16 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ชื่อผู้ติดต่อ
Pantaree Tanatang (Miw)
โทรศัพท์
062-5953883
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
Business Development Manager
บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
Accounting Officer
บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
สมุทรปราการ
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
Accounting Manager
บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
ประจวบคีรีขันธ์
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
Project Marketing Officer
บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
ชลบุรี, ระยอง
15,000 - 30,000 บาท/เดือน