กลับ

Operations Executive

Oriental Events Co., Ltd.
ด่วนมาก!
การโรงแรม/รีสอร์ท, การท่องเที่ยว, ธุรกิจบริการ
19/02/2024
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การโรงแรม/รีสอร์ท, การท่องเที่ยว, ธุรกิจบริการ
19/02/2024
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 2 ปี
ภูเก็ต
ปริญญาตรี
15,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะและไหวพริบสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
-สามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ดี
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน โปรแกรมงานทัวร์ งานบริการ ด้าน รถ รับเข้าส่งออก ความรู้เกี่ยวกับลักษณะสำคัญพื้นที่ภูเก็ตได้อย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน/อีเมล์ได้
- เริ่มงานได้ทันทีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
** ลักษณะงาน**
-ติดต่อตอบรับหรือจัดการเกี่ยวกับรายการจอง (booking) ระหวางบริษัท และลูกค้า
-ติดต่อประสานงาน จองการบริการทัวร์ รถ เรือ ร้านอาหาร โรงแรม หรือโปรแกรมทัวร์ กับผู้ให้บริการต่างๆ (supplier) รวมถึงติดต่อประสานงาน กับไกด์

คุณสมบัติ
เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะและไหวพริบสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
-สามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ดี
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน โปรแกรมงานทัวร์ งานบริการ ด้าน รถ รับเข้าส่งออก ความรู้เกี่ยวกับลักษณะสำคัญพื้นที่ภูเก็ตได้อย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน/อีเมล์ได้
- เริ่มงานได้ทันทีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- Dental insurance
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

Oriental Events Co., Ltd.
Oriental Events Co., Ltd.
เกี่ยวกับบริษัท
Oriental Events (Oriental Leisure Co., Ltd.) is a Thailand based Destination Management Company (DMC) / Event Organizer that provides quality MICE (meeting, incentive, convention and exhibition) services throughout Asia. Formed in January 2002 with offices in Phuket, Bangkok and Chiangmai and with associates throughout Asia, Oriental Events is a private limited Thai company, recognized and licensed by the Tourist Authority of Thailand. From initial planning stages through to completion of the event, we offer a full in-house service to assist with Conferences, Meetings, Corporate Events, Product Launches and Incentive Travel.
Oriental Events Co., Ltd.
ที่อยู่
101/10 ม. 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณแหม่ม
โทรศัพท์
076-249590,0954185841 Fax 0-2396-0778
เว็ปไซต์
แบ่งปัน