กลับ
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ, งานชั่วคราว, งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี, งานอิสระ, งานตามฤดูกาล, ฝึกงาน
0 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • พัฒนาเว็บภาษา PHP ด้วย Framework หากมีความสามารถใน Framework : Zend1, Zend3, Laravel จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถจัดการข้อมูลภายในฐานข้อมูลได้
  • มีพื้นฐานในการติดตั้งระบบสำหรับการพัฒนา
  • สามารถทดสอบระบบระดับ Unit Test เป็นขั้นต่ำ และต้องเข้าใจใน Business Scenario ในการใช้งานระบบ
  • การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานภายนอกได้

คุณสมบัติ
  • ทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ (End Results) เพื่อความสำเร็จร่วมกันของทุกฝ่าย
  • ไม่จำกัดสาขาวิชา เกรด และวุฒิการศึกษา หากสูงกว่าระดับปริญญาตรี หรืออยู่ในสาย IT / Computer Science / Engineer / Management จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก
  • ไม่จำกัดความรู้ความสามารถ แต่ต้องมั่นใจว่า จะสามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างน้อย 1 ภาษา ในระดับ "ดี" ภายในระยะเวลาที่บริษัท ฯ กำหนด
  • หากมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมได้ในระดับ "ดีมาก" และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานสากลทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของบริษัท ฯ รวมถึงมีผลงานเป็นที่พอใจตามที่บริษัท ฯ กำหนด บริษัท ฯ จะพิจารณาผลตอบแทน (เงินเพิ่มพิเศษ) และ/หรือสวัสดิการเพิ่มเติม โดยบริษัท ฯ จะพิจารณาให้เป็นรายบุคคลไป
  • บริษัท ฯ ยินดีรับข้อเสนอในรูปแบบใหม่ ๆ จากพนักงาน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นของทั้งบริษัท ฯ และพนักงานของเรา

สวัสดิการ
- ประกันสังคม และ/หรือสวัสดิการในรูปแบบอื่น ๆ
- เงินเพิ่มเติมพิเศษตามความสามารถในการทำผลงานตามนโยบายบริษัท
- เดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศตามวาระโอกาส

บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

About EMWORK

Be assured of EMWORK’s software engineering process standard which has been affirmed a certification of TQS (Thailand Quality Software) since 2008 with the 100% scores (Fully Achieved), constantly with the international standard of software development and project management ISO/IEC 29110 since 2011 to present. Furthermore, our achievement was registration approved and advanced to consultancy in A level by Thai Consultant Database Center, Ministry of Finance Our customers including government agency, education sector, state enterprise, private sector , special government project and sector


บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่
99 Soi Phum Urai, Sam Sen Nok, Huai Khwang, Bangkok 10310
ชื่อผู้ติดต่อ
Khun Nuttapon - General Manager
โทรศัพท์
0-2276-3699 Fax 0-2275-4699
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
Software Engineer
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
Web Developer
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
UX/UI Creator
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
Software Service Support
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
Tag:
หางานกรุงเทพมหานคร, หางานนครปฐม, หางานนนทบุรี, หางานปทุมธานี, หางานสมุทรปราการ, หางานสมุทรสาคร, หางานงานวิจัยและพัฒนา, หางานชีววิทยา, หางานนักคณิตศาสตร์ / สถิติ, หางานฟิสิกส์, หางานสิ่งแวดล้อม, หางานอาหารและโภชนาการ, หางานอื่นๆ, หางานเคมี, หางานวิศวกรการผลิต / วิศวกรอุตสาหกรรม, หางานวิศวกรการเกษตร, หางานวิศวกรคอมพิวเตอร์, หางานวิศวกรทั่วไป, หางานวิศวกรยานยนต์, หางานวิศวกรสิ่งแวดล้อม, หางานวิศวกรเคมี / ปิโตรเคมี / พลังงาน, หางานวิศวกรเครื่องกล, หางานวิศวกรโครงการ, หางานวิศวกรโทรคมนาคม, หางานวิศวกรโยธา, หางานวิศวกรไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์, หางานกราฟฟิค, หางานซอฟต์แวร์ / เขียนโปรแกรม, หางานฐานข้อมูล, หางานตรวจสอบระบบสารสนเทศ / ทดสอบระบบ, หางานที่ปรึกษา, หางานบริหารระบบสารสนเทศ, หางานรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ, หางานสนับสนุนด้านไอที, หางานฮาร์ดแวร์, หางานเครือข่าย, หางานแอพพลิเคชั่นมือถือ, หางานLaravel, หางานLaravel Framework, หางานLaravel Php Framework, หางานPhp Framework, หางานบริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด