img_bell
ตำแหน่งงานนี้ได้หยุดประกาศรับสมัครงานแล้ว
ค้นหาตำแหน่งงานอื่นๆ คลิกเลย

งานที่คุณอาจสนใจ
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานยา/เภสัชกรรม, หางานการผลิต, หางานพระนครศรีอยุธยา, หางานจัดซื้อทั่วไป, หางานความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ), หางานบริหารการผลิต, หางานประกันคุณภาพ, หางานผลิต, หางานวางแผน, หางานวิจัยและพัฒนา, หางานสิ่งทอ, หางานทันตแพทย์, หางานพยาบาล, หางานสหเวชศาสตร์, หางานสัตวแพทย์, หางานเภสัชกร, หางานแพทย์, หางานBuyer, หางานCategory Management, หางานE-bidding, หางานOversea Purchasing, หางานOverseas Purchasing, หางานProcurement, หางานPurchaser, หางานSource, หางานSourcing, หางานSupply Chain Management, หางานSupply Contracts, หางานจัดซื้อ, หางานจัดซื้อจัดจ้าง, หางานจัดซื้อจัดหา, หางานจัดซื้อต่างประเทศ, หางานจัดซื้อภายในประเทศ, หางานจัดซื้อวัสดุ, หางานจัดหาจัดจ้าง, หางานสั่งซื้อวัตถุดิบ, หางานเจรจาต่อรองราคา, หางานบริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด