กลับ
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
8 - 18 ปี
ปราจีนบุรี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการเรื่องการจัดซื้อ-จัดหา สินค้าประเภททั่วไป (Indirect) ทุกประเภท งานบริการต่างๆ ,Spare Part ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ขอซื้อและเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้ได้สินค้าที่ได้คุณภาพและได้ราคาที่เหมาะสม ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต

   • รับผิดชอบเกี่ยวกับวัสดุ อะไหล่ การจัดซื้อทั่วไปเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดซื้อและการจัดการวัสดุมีความคุ้มค่ารวดเร็วและสอดคล้องกับนโยบายและขั้นตอนของบริษัท
   • บริหารกิจกรรมการจัดซื้อในโรงงานและตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริษัท ได้รับประโยชน์สูงสุด (ราคาข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ดีที่สุด)
   • พัฒนาแผนการและกลยุทธ์การซื้อในองค์กรและติดตามตรวจสอบเพื่อประหยัดต้นทุน
   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจัดระเบียบข้อมูลซัพพลายเออร์และผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ทั้งหมด
   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าถูกส่งตรงเวลาและลดการสั่งซื้อที่โดดเด่น
   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์ที่คัดเลือกอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันและมีความถูกต้อง เที่ยงธรรม
   • การตรวจสอบราคา / การเจรจาต่อรองและการจัดหาวัสดุ
   • ตรวจสอบและควบคุมเอกสารการจัดซื้อ
   • ควบคุมและบำรุงรักษาเอกสารการจัดซื้อ (PO, PR และรูปแบบอื่น)
   • การควบคุมประสิทธิภาพการจัดส่งของซัพพลายเออร์
   • รักษาและปรับปรุงคุณภาพการจัดซื้อ
   • ดูแลและพัฒนาทีมงานจัดซื้อ
   • ปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมาย ในงานของแผนกจัดซื้อ

   คุณสมบัติ
   • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อโรงงาน อย่างน้อย 7 ปี และผ่านงานในระดับจัดการอย่างน้อย 3 ปี
   • ทักษะการเจรจาต่อรองดีมาก และสื่อสารภาษาอังกฤษในงานได้
   • ทำงานที่โรงงาน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี (มีหอพักพนักงาน ,รถรับส่ง, เงินช่วยเหลือค่าเดินทางมาปฏิบัติงาน) ห่างจาก เขตมีนบุรี กทม. 40 กม.
   • ช่วงทดลองงาน 180 วัน ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ,ผ่านทดลองงาน สามารถหยุดงานเสาร์เว้นเสาร์

   ส่งใบสมัครงานโดยระบุเงินเดือนที่ต้องการ 

   สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อคุณภีมพล โทร 037 239239 ต่อ 2700


   สวัสดิการ
   - Life insurance (ประกันชีวิต)
   - Travel allowance
   - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
   - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
   - กิจกรรมสัมพันธ์
   - ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
   - ค่าเสื่อมยานพาหนะ
   - ค่าโทรศัพท์
   - ตรวจสุขภาพประจำปี
   - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
   - บริการรถรับส่งพนักงาน
   - ประกันชีวิต
   - ประกันสังคม
   - ประกันสุขภาพ
   - ประกันสุขภาพ OPD/IPD
   - ประกันอุบัติเหตุ
   - ลาบวช
   - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
   - หอพักพนักงาน (เฉพาะโรงงานปราจีนบุรี)
   - เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
   - เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
   - โบนัส / ปรับเงินเดือนประจำปี
   - โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
   - โบนัสประจำปี

   logoHR.png
   รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
   คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 5 รีวิว
   flower of heart

   5.0

   Dream Company
   วิเศษสุด
   4.3
   4.0
   3.7
   4.0
   ฟังเสียงจากบริษัท

   กลุ่มธุรกิจ TCP ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานและบุคลากรอย่างรอบด้าน ผ่านแนวคิด Work-Life Integration สร้างสมดุลการทำงานและการใช้ชีวิต ทั้งการปรับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรโดยใช้ Digital Transformation เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัว รองรับการทำงานได้ทุกที่ พร้อมสร้างบรรยากาศการทำงานที่ยืดหยุ่น อีกทั้งยังมอบโอกาสให้พนักงานเติบโตทั้งในสายงานและโอกาสเติบโตในด้านอื่น ทั้งในและต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรไทยระดับโลกทั้งหมดนี้คือการกิจของกลุ่มธุรกิจ TCP ซึ่งได้เดินหน้าตามแผนงานที่วางไว้ตลอดจนเชิญช

   ...
   งาน หางาน สมัครงาน บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
   • 1(current)
   บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
   บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
   เกี่ยวกับบริษัท
   TCP Group is a great Thai enterprise representing all that is good about Thailand and brings honour to our country on the global stage through our products and services.
   The Way We Work
   OUR PRODUCTS & SERVICES are innovative and of world class quality.
   OUR TRADE PARTNERS IN THAILAND AND AROUND THE WORLD always receive the right product, at the right place and time in the most efficient way because we optimize our route to market. 
   OUR PEOPLE think global and are always consumer-centric, working with a high performance culture to build a high performance.
   OUR ORGANISATION respects the planet and society and integrates sustainable practices throughout our value chain and wherever we do business.
   บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
   ที่อยู่
   T.C. Pharmaceutical Industries Co.,Ltd. 288 Ekachai Road Bangbon Bangkok 10150
   โทรศัพท์
   0-2415-0100-3 # 1458, 1060 Fax 0-2415-7504
   เว็ปไซต์
   แบ่งปัน