กลับ
03/10/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
นครนายก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ออกแบบ เขียนแบบ ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของบริษัท
2. ดูแลแผนการพัฒนาสินค้า
3. เขียนแบบ 2D,3D มีความรู้ความสามารถทางด้านออกแบบ
4. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- อายุ 25 - 35 ปี
- เพศชาย
- การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
- คณะ: วิศวกรรม , อุตสาหกรรม, ออกแบบ, สถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สาขา: การออกแบบ
- ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม:

1. การอ่านแบบ และเขียนแบบทางวิศวกรรม
2. ระบบการออกแบบและพัมนาผลิตภัณฑ์
3. ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์

เงินเดือน: ตามโครงสร้าง

สถานที่ปฏิบัติงาน: ตรงข้ามการไฟฟ้า อ.บ้านนา จ.นครนายก
ทำงาน : จันทร์ - เสาร์


สวัสดิการ
- OT
- ค่าดูแล Site งาน Site ละ 500 บาท (เฉพาะตำแหน่ง)
- ค่าที่พัก 3,000 (เฉพาะตำแหน่ง)
- ค่าเดินทาง (เฉพาะตำแหน่ง)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์ +Internet 500+400 (เฉพาะตำแหน่ง)
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ค่ารักษาพยาบาล 5,000-10,000/ครั้ง
- พักร้อน 12 วัน/ปี
- ลากิจพิเศษ 3 วัน
- ลาจัดการงานศพ 5 วัน
- ลาบวช
- ลาบวช 90 วัน
- ลาแต่งงาน 3 วัน
- เบี้ยขยัน 500 650 800 / เดือน
- โบนัสประจำปี

บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทฯ เป็นผู้นำทางด้านการผลิตและติดตั้งระบบประตูหน้าต่างไวนิล (UPVC) ของประเทศไทย ภายใต้ชื่อตราสินค้า AMIGO และ Ventanar ก่อตั้งเมื่อปี 2545 โดยกลุ่มวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ในวงการธุรกิจก่อสร้างมายาวนาน

จากแนวคิดที่มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าให้สอดคล้อง กับแนวโน้มการก่อสร้าง อีกทั้งการเพิ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มวัสดุก่อสร้างทดแทนไม้
จึงเป็นที่ยอมรับจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำรายใหญ่ทั่วประเทศ เช่น QH AP LAND&HOUSES แสนสิริ GOLDENLAND เป็นต้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการทำงานในทุกขั้นตอนอย่างมีมาตรฐานจนได้รับการรับรองคุณภาพโดย ISO 9001 : 2008  และรางวัลออกแบบผลิตภัณฑ์ ยอดเยี่ยมจากประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

จึงต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมงานเพื่อเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เติบโตไปด้วยกัน

บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
ที่อยู่
49 Moo 9 Pa Kha, Ban Na, Nakhon Nayok 26110
ชื่อผู้ติดต่อ
นางสาวปราณี คำเวียงจันทร์
โทรศัพท์
037-383-170-5,081-566-2713 Fax 037-383-176 , 0-2276-9194
เว็ปไซต์
แบ่งปัน