ตำแหน่ง Production Coordinator (English-Thai)-บริษัท ซีแอลเอ็กซ์ ไทย จำกัด ได้หยุดประกาศรับสมัครงานเรียบร้อยแล้ว
คุณสามารถไปที่ www.JOBTOPGUN.com เพื่อค้นหางานและสมัครงานค่ะ