กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ตรวจสอบคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ, การผลิต
20/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 6 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
20,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.ปฏิบัติตามระบบด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 และ ISO9001 และระเบียบปฏิบัติด้านคุณภาพ IATF 16949

2.วางแผน, ควบคุม, วิเคราะห์ปัญหา, จัดทำEqipmentและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ของNew model

3.วิเคราะห์ปัญหาการซ่อมแม่พิมพ์ New model

4.ปรับตั้งค่าCondition ของ Injection M/C,Painting M/C , Pad M/C , Laser M/C

5.วัดชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัด Image Measuremant, iNexiv, CMM

6.ปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้

7.ติดต่อประสานงานระหว่างภายในและภายนอกแผนก

8.ติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวสารต่างๆที่ได้รับไปยังหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน

9.รายงานสภาพผิดปกติหรือปัญหาให้ผู้บังคับบัญชารับทราบอย่างสม่ำเสมอ

10. 4M Change 


คุณสมบัติ

- อายุ 24-28 ปี

- เพศ ชาย-หญิง

- วุฒิการศึกษา วิศวะเครื่องกล แม่พิมพ์ วัดคุม วัสดุศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

- พูด,อ่าน,เขียนภาษาอังกฤษได้

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

- มีความรับผิดชอบ

- ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่จำเป็นของหน่วยงาน Production Engineering

- สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้

- สามารถทำงานเป็นทีมได้สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าสันทนาการ
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ภาษีรายได้ส่วนบุคคลบริษัทจ่ายให้
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี 4 เดือน

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 15 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.2
3.9
3.7
3.5
ฟังเสียงจากบริษัท

บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ผลิตและประกอบอุปกรณ์หลอดไฟขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์อิเลคโทรนิกส์ แผงแสดงผลLED , INDICATER LAMP, ไฟแฟลชอิเลคโทรนิกส์ และผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์ เป็นต้น ได้ถือกำเนิดในประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2531 ภายใต้การส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ด้วยเงินลงทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท และได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า “STANLEY” เช่นเดียวกันกับบริษัทสแตนเลย์ประเทศญี่ปุ่น บริษัทได้เปิดตัวในธุรกิจประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2531 มีฝ่ายที

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • 1(current)
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
4.5
4.5
สวัสดิการ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
24/06/2020
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
24/06/2020
บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ผลิตและประกอบอุปกรณ์หลอดไฟขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์อิเลคโทรนิกส์ แผงแสดงผลLED , INDICATER LAMP, ไฟแฟลชอิเลคโทรนิกส์ และผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์ เป็นต้น ได้ถือกำเนิดในประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2531 โดยการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทต่างๆ ดังนี้
 
STANLEY ELECTRIC CO.,LTD
STANLEY GROUP
STANLEY ELECTRIC U.S. CO.,INC(USA)
II STANLEY CO.,INC. (USA)
STANLEY TSURUOKA WORKS LTD. (JAPAN)
STANLEY MIYAGI WORKS LTD. (JAPAN)
THAI STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.
THE SITIPOL 1919 CO.,LTD.
 
ภายใต้การส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ด้วยเงินลงทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท และได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า “STANLEY” เช่นเดียวกันกับบริษัทสแตนเลย์ ประเทศญี่ปุ่น
ในปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานรวมกันทั้งสิ้น2300 คน (ณพฤษภาคม 2559) โดยเฉลี่ยอายุพนักงานหญิงชายอยู่ระหว่าง 28-40 ปี มีพื้นที่ทั้งสิ้น (ที่ใช้งาน ณ เดือนมกราคม 2549) 22,387.20 ตารางเมตรและเริ่มก่อสร้างโรงงานในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2531 ในอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และบริษัทได้เปิดตัวในธุรกิจประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2531 มีฝ่าย / แผนก ที่เริ่มทำการผลิตเช่น SUBMINIATURE LAMP, LED, CHIP-LED และได้เพิ่มกำลังการผลิตที่มากขึ้นในปีต่อมาตามลำดับ
บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่
48/1 Moo 1, Kukwang, Lardlumkaew, Pathumthani 12140
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณสรวีย์ เหมือนสร้อย (กุ๊ก)
โทรศัพท์
0-2599-1260-2 ต่อ 416 Fax 0-2599-1263
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานตรวจสอบคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ, หางานการผลิต, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานนครปฐม, หางานนนทบุรี, หางานปทุมธานี, หางานสมุทรปราการ, หางานสมุทรสาคร, หางานความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ), หางานบริหารการผลิต, หางานประกันคุณภาพ, หางานผลิต, หางานวางแผน, หางานวิจัยและพัฒนา, หางานสิ่งทอ, หางานวิศวกรการผลิต / วิศวกรอุตสาหกรรม, หางานวิศวกรการเกษตร, หางานวิศวกรคอมพิวเตอร์, หางานวิศวกรทั่วไป, หางานวิศวกรยานยนต์, หางานวิศวกรสิ่งแวดล้อม, หางานวิศวกรเคมี / ปิโตรเคมี / พลังงาน, หางานวิศวกรเครื่องกล, หางานวิศวกรโครงการ, หางานวิศวกรโทรคมนาคม, หางานวิศวกรโยธา, หางานวิศวกรไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์, หางานInjection Mold, หางานInjection Molding Machine, หางานIso, หางานMold, หางานMold Injection, หางานNew Mold, หางานPrinting, หางานการผลิต, หางานฉีดพลาสติก, หางานซ่อมแซมแม่พิมพ์, หางานประกอบแม่พิมพ์, หางานผลิตแม่พิมพ์, หางานออกแบบแม่พิมพ์, หางานเครื่องฉีดขึ้นรูป, หางานแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก, หางานแม่พิมพ์พลาสติก, หางานแม่พิมพ์โลหะ, หางานบริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อ่านต่อ