กลับ
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ยานพาหนะ/อะไหล่, ไอที - อินเทอร์เน็ต
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ยานพาหนะ/อะไหล่, ไอที - อินเทอร์เน็ต
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 2 ปี
ขอนแก่น
ปริญญาตรี
18,000 - 25,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
develop and implement applications and programs for the backend processing systems used in businesses and organisations.

1. สามารถวางแผน และบริหารเวลาการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายได้
2. ศึกษาและค้นคว้าหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาใช้พัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ซอฟแวร์ และแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา ที่บริษัทกำหนด
4. พัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์การใช้งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือหรือเว็บแอพพลิเคชั่นความต้องการทางธุรกิจ
5. การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนแพลตฟอร์ม IOS / Android สำหรับโทรศัพท์มือถือและ SmartTV
6. จัดทำเอกสารในการ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ซอฟแวร์ ตามมาตรฐานการออกแบบซอฟต์แวร์


คุณสมบัติ
- Age preferably 23-35 years
- Bachelor's degree in Computer Engineering, Computer Science or related fields
- Programming languages such as node js , react native ,vue js TypeScript
- Mathematical aptitude and strong problem-solving skills
- Excellent organisational and time management skills
- Self-development skills to keep up to date with fast-changing trends

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัทฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด ผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าอย่างเป็นทางการ และ บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์แบบเร่งด่วน ที่มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตในอนาคตบริษัทจึงต้องการรับสมัครพนักงานในหลายตำแหน่งจำนวนหลายอัตราที่สาขาในภาคใต้และภาคอีสาน 
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
1111 Moo 1, Maliwan Road, Bantum Sub-District, Muang District, Khon Kaen 40000
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์
โทรศัพท์
044-514-555
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จัดกาารบัญชีฝึกหัด
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ขอนแก่น
20,000 - 50,000 บาท/เดือน
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
พนักงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ขอนแก่น
25,000 - 50,000 บาท/เดือน
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการศูนย์บริการ สาขาเมืองกระบี่
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
กระบี่
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ + Commission
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
พนักงานบัญชีแยกประเภท
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ขอนแก่น
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์