ตำแหน่ง PROJECT ADMINISTRATION OFFICER ( สัญญาจ้างรายปี) (ประจำโซนพระราม 9 , บางนา , ปทุมธานี)-บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้หยุดประกาศรับสมัครงานเรียบร้อยแล้ว
คุณสามารถไปที่ www.JOBTOPGUN.com เพื่อค้นหางานและสมัครงานค่ะ