กลับ
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
27/11/2023
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
27/11/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
นนทบุรี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• Analyze and conduct feasibility studies of assigned projects (both of greenfield and M&A) through mastering financial modelling in financial aspects including:
    - economic assumptions,
    - financial assumptions,
    - financing structure,
    - project and/or financial risks.
• Procure financing for projects as assigned by performing, without limitation, the following activities:
    - evaluating and proposing financing approaches, financial instruments and financial institutions that provide the most optimal funding costs at the best terms,
    - coordinating and conducting request for proposals (RFP) from various financial institutions,
    - liaising with business development teams when selecting project advisors i.e. legal counsellors and financial advisors,
    - coordinating in arrangements of project meetings and site visits for project lenders,
    - preparing project information to support management and financial institutions,
    - preparing sensitivity analysis studies through mastering financial modelling, and
    - providing comments on agreements especially for those financing related agreements during negotiations.
• Coordinate and arrange documentations necessarily for financing with external and internal stakeholders i.e. project advisors, financial institutions, and business development teams.
• Prepare and summarize project information as well as key terms of project financing and document them into the reports for management.
• Monitor and control funding utilizations made by projects particularly of the proceeds contributed by the company.
• Perform other duties as assigned.


คุณสมบัติ
• Degree educated with strong academic background preferably in Finance, Accounting, Math or Engineering.
• 5-10 years of experience in power, utilities, and/or infrastructure finance, M&A, Financial Advisory, Investment Banking or similar function.
• Fluent in English both written and verbal (Minimum 750 TOEIC score).
• Extremely proficient in creating and managing financial models in Microsoft Excel. In particular, a good understanding of business valuation and/or project finance modelling.
• Able to manage workload effectively and deliver quality work on schedule.
• Self-motivated with a high level of initiative and accountability.
• Enthusiasm and commitment to working in a friendly, entrepreneurial, team environment.
• CFA or other relevant qualification is a plus.


สวัสดิการ
- Dental insurance
- Life insurance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
ฟังเสียงจากบริษัท

POWER OF RATCH คือ ค่านิยมองค์กร ซึ่งเป็นวิถีการทำงานร่วมกันที่ออกแบบมาเพื่อให้ราช กรุ๊ปมุ่งสู่การเป็น “บริษัทชั้นนำด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” ดังนั้น บุคลากรของบริษัทจึงถือเป็นกำลังหลักในการนำพาองค์กรก้าวไปสู่เป้าหมาย ด้วยการหล่อหลอมจิตสำนึกและสนับสนุนให้บุคลากรยึดมั่นค่านิยมองค์กรเป็นแนวทางดำเนินงาน และถือปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรและแนวปฏิบัติด้าน ESG ภายใต้หลักธรรมาภิบาลในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับสร้างคุ

...
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

RATCH Group Public Company Limited is a leading energy and infrastructure company in Thailand, with an ambitious vision aiming to become a leading value-oriented energy and infrastructure company in Asia Pacific.

Founded on 7 March 2000, the Company has the issued and paid-up capital of THB 14,500,000,000 bath, subsequently, on 22 july 2022, the Company increased its paid-up capital to 21,749,999,850 bath. The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) is its major shareholder with 45% equity stake. It is regarded as a listed company because of its securities registered in the Stock Exchange of Thailand under the trading symbol of “RATCH.”

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ชื่อผู้ติดต่อ
Manager, Human Resource Department
โทรศัพท์
0-2794-9935 Fax 0-2936-4000
เว็ปไซต์
แบ่งปัน